takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Asperula cynanchica L.

marzanka pagórkowa