fot. bg-2008-1-Asperula_cynanchica14 — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Asperula cynanchica (marzanka pagórkowa)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

18.06.2008, Skotniki, murawa kserotermiczna · copyright © by Błażej Gierczyk