(klasa) Cl.Juncetea trifidi Hadač in Klika et Hadač 1944

wysokogórskie murawy acidofilne
Caricetea curvulae Br.-Bl. 1948

wysokogórskie naturalne murawy acydofilne - klimaksowe zbiorowiska w alpejskich i subniwalnych piętrach bezwapiennych gór Europy

Juncetea trifidi

01.01.2003 copyright © by Piotr Sikorski XL