(zespół) Ass.Oreochloo distichae-Juncetum trifidi Szaf., Pawł. et Kulcz. (1923) 1927

zespół boimki i situ skuciny

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Oreochloo distichae-Juncetum trifidi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Oreochloo distichae-Juncetum trifidi

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Oreochloo distichae-Juncetum trifidi

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Juncion trifidi (wysokogórskie naturalne murawy acidofilne) — ChCl

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Caricetalia curvulae — ChCl

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Juncetea trifidi (wysokogórskie murawy acidofilne)