(rząd) O.Caricetalia curvulae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Caricetalia curvulae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Caricetalia curvulae — ChCl

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Caricetalia curvulae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Juncetea trifidi (wysokogórskie murawy acidofilne)