(zespół) Ass.Junco trifidi-Festucetum airoidis Wal. 1933

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Junco trifidi-Festucetum airoidis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Junco trifidi-Festucetum airoidis — lokalnie

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Junco trifidi-Festucetum airoidis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Juncion trifidi (wysokogórskie naturalne murawy acidofilne) — ChCl

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Caricetalia curvulae — ChCl

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Juncetea trifidi (wysokogórskie murawy acidofilne)