(zespół) Ass.Carici (rigidae)-Festucetum airoidis (Jenik 1961) W. Mat. 1965

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Carici (rigidae)-Festucetum airoidis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Carici (rigidae)-Festucetum airoidis — regionalnie

Hieracium alpinum (jastrzębiec alpejski)[ssp. alpinum]
Festuca airoides (kostrzewa niska)
Huperzia selago (wroniec widlasty)[f. imbricata]
 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Carici (rigidae)-Festucetum airoidis

Carex bigelowii ssp. rigida (turzyca tęga)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Carici (rigidae)-Festucetum airoidis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Juncion trifidi (wysokogórskie naturalne murawy acidofilne) — ChCl

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Caricetalia curvulae — ChCl

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Juncetea trifidi (wysokogórskie murawy acidofilne)

Silene acaulis (lepnica bezłodygowa)[ssp. norica]
Minuartia sedoides (mokrzyca rozchodnikowata)
Androsace obtusifolia (naradka tępolistna)
Primula minima (pierwiosnek maleńki)
Gentiana frigida (goryczka przeźroczysta)
Euphrasia minima (świetlik maleńki)
Veronica bellidioides (przetacznik stokrotkowy)
Campanula alpina (dzwonek alpejski)
Senecio carpaticus (starzec karpacki)
Senecio carniolicus (starzec kraiński)
Hieracium alpinum (jastrzębiec alpejski)[f.]
Hieracium piliferum (jastrzębiec włosisty)
Luzula spicata (kosmatka kłosowa)
Juncus trifidus (sit skucina)
Oreochloa disticha (boimka dwurzędowa)
Agrostis rupestris (mietlica skalna)
Avenula versicolor (owsica pstra)
Festuca airoides (kostrzewa niska)
Huperzia selago (wroniec widlasty)[f. imbricata]
Cladonia uncialis ([porost])[f.]
 
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Carici_(rigidae)-Festucetum_airoidis.htm"> Carici (rigidae)-Festucetum airoidis - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>