atlas-roslin.pl

Carex bigelowii Torr. ex Schwein. ssp. rigida W. Schultze-Motel [🔉 * ri·gi·da]

turzyca tęga mocna
Carex rigida Gooden. [🔉 ka·reks ri·gi·da]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Carex bigelowii ssp. rigida (turzyca tęga mocna)
Carex bigelowii ssp. rigida (turzyca tęga mocna)
Carex bigelowii ssp. rigida (turzyca tęga mocna)
Carex bigelowii ssp. rigida (turzyca tęga mocna)
Carex bigelowii ssp. rigida (turzyca tęga mocna)
Carex bigelowii ssp. rigida (turzyca tęga mocna)
3D
Carex bigelowii ssp. rigida (turzyca tęga mocna)

cechy charakterystyczne

Pęcherzyki bez nerwów, brodawkowane.

Pęd słabo szorstki, niekiedy gładki.

Najniższa podsadka zwykle przewyższa swój kłosek i czasami równie długa jak kwiatostan, lecz przysadka drugiego od dołu kłoska co najwyżej długości kłoska lub krótsza; w nasadzie podsadek czarniawe, włókniste uszka.

Kłos męski jeden, żeńskich 2-4, 0.8-2.5(3)cm długości.

Rośliny 10-30(40)cm wysokości.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Carex bigelowii ssp. rigida (turzyca tęga mocna)
Carex bigelowii ssp. rigida (turzyca tęga mocna)
XL
ekologiczne liczby wskaźnikowe Carex bigelowii ssp. rigida (turzyca tęga mocna)
Sudety, Karpaty w kosodrzewinie i piętrze alpejskim
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#2
rp.16
leg. Remigiusz Pielech
/Masyw Śnieżnika/
#3
pkob.110717-1
leg. Piotr Kobierski
/Karkonosze/
#3 #1 3D XL
jkr.120801-2
leg. Jerzy Kruk
/Kozia Dolinka (Tatry)/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Carex bigelowii Torr. ex Schwein. ssp. rigida W. Schultze-Motel [🔉 * ri·gi·da]Carex rigida Gooden. [🔉 ka·reks ri·gi·da](pl) turzyca tęga mocna
rigidus, -a, -um (lat., adj.)
sztywny, twardy, wzniesiony, gruby, mocny
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.850 [40]
  • Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.202 [86.2]
  • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.317 [17]
  • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.662 [11]
  • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.320 [150.5]
  • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.851 [3]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
  • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji