cechy diagnostyczne w kluczu

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Cyperaceae (turzycowate)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
  
  
(p) wielokłosowe (↑nie)
· Kwiatostan z dwoma lub większą ilością kłosów.
  
    
(p) kłosy podobne do siebie, obupłciowe (↓nie)
Carex ovalis (turzyca zajęcza)
Carex remota (turzyca rzadkokłosa)
Carex praecox (turzyca wczesna)
kłosy przed rozkwitnięciem
· Wszystkie kłosy w kwiatostanie podobne do siebie, obupłciowe z kwiatami żeńskimi w górze i męskimi u podstawy lub odwrotnie; czasami górne i dolne kłosy w kwiatostanie są jednopłciowe (ale i wtedy podobne z wyglądu do kłosów obupłciowych).
· Kłosy (przynajmniej boczne) są siedzące, krótkie (do 15mm długości).
· Liście ±rynienkowate, nagie.
    
      
(p) znamiona 3 (↓nie)
· Słupek z trzema znamionami.
· Najwyższy kłos w kwiatostanie gynoandryczny tj. w górnej części są kwiaty żeńskie a w dolnej części są kwiaty męskie (mogą być nieliczne).
· Kłosy boczne żeńskie.
      
      
(p) znamiona 2 (↑nie)
· Słupek z dwoma znamionami.
      
        
(p) charakterystyczne (↓nie)
        
          
(p) z długimi, rozgałęziającymi się kłączami (↓nie)
· Roślina z długimi, rozgałęziającymi się, czołgającymi się kłączami, z węzłów wyrastają pędy wegetatywne i kwiatowe.
· Kwiatostan główkowaty, złożony z 3-5 tak ciasno przylegających do siebie kłosów, że wyglądają jak jeden kłos.
· Pęcherzyki lśniące, z krótkim, niepodzielonym dzióbkiem, w górze biało błoniasto obrzeżonym.
Carex chordorrhiza (turzyca strunowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Na torfowiskach wysokich wśród mchów torfowców (Sphangum).
          
          
(p) kwiatostan główkowaty, podsadki wielokrotnie go przewyższają (↑nie)
Carex bohemica (turzyca ciborowata)
Carex bohemica
Carex bohemica (turzyca ciborowata)
· Kwiatostan główkowaty, jajowaty, bardzo zbity, wygląda szczeciniasto; 2-3(4) liściowe podsadki kilkakrotnie go przewyższają długością.
· Kłosów 6-15, z licznymi ściśle przylegającymi pęcherzykami. Przysadki lancetowate, jasno zielonawe lub jasno brązowe.
· Pęcherzyki wydłużono lancetowate, 7-9mm długości, bokami prawie od nasady wąsko, ząbkowano, oskrzydlone; dzióbki długie, szczeciniaste, zakończone długimi ząbkami.
· Roślina kępkowa.
Carex bohemica (turzyca ciborowata)
wystepowanie
syn. Carex cyperoides · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Namuliska.
          
        
(p) pozostałe (↑nie)
        
          
(p) kłos szczytowy z kwiatami żeńskimi w górze i męskimi w dole (gynoandryczny) (↓nie)
· Kłosy w kwiatostanie (ten w formie kłosa złożonego, rzadko główkowaty):
· Wszystkie kłoski gynoandryczne, to jest z kwiatami żeńskimi w górze i męskimi w dole
· lub (bardzo rzadko) tylko tak szczytowy kłos a kłosy boczne żeńskie
· lub obok kłosów jak szczytowy (tj. z żeńskimi w górze) są kłosy jednopłciowe.
          
          
(p) kłos szczytowy z kwiatami męskimi w górze i żeńskimi w dole (androgyniczny) lub tylko męski (↑nie)
· W kwiatostanie (ten kłosowaty, główkowaty lub wiechowaty):
· wszystkie kłosy androgyniczne tj. z kwiatami męskimi w górze i żeńskimi w dole (czasem z domieszką kwiatów męskich)
· lub kłosy w kwiatostanie jednopłciowe, męskie i żeńskie na jednej roślinie
· lub kłosy jednopłciowe i kłosy z kwiatami męskimi w górze i żeńskimi w dole.
          
    
(p) kłosy zróżnicowane (↑nie)
Carex flacca (turzyca sina)
kwitnące kłosy
Carex pilulifera (turzyca pigułkowata)
XL
Carex sylvatica (turzyca leśna)
· W kwiatostanie występują ±znacznie różniące się wyglądem kłosy, prawie zawsze jednopłciowe:
· kłosy męskie — zwykle górne 1-5, znacznie węższe poza okresem kwitnienia
· i kłosy żeńskie (zwykle dolne w kwiatostanie, grubsze).
· Kłosy boczne często na szypułach.
  Czasem dolne kłosy żeńskie nietypowo wykształcone z kwiatami męskimi w górze.
    
      
(p) dwa znamiona (↓nie)
· Słupek z dwoma znamionami.
· Owoce dwustronnie wypukłe.
      
      
(p) trzy znamiona (↑nie)
· Słupek z trzema znamionami.
      
        
(p) pęcherzyki płasko-wypukłe, długie, oskrzydlone (↓nie)
Carex secalina (turzyca żytowata)
Carex secalina (turzyca żytowata)
Carex secalina (turzyca żytowata)
· Pęcherzyki płasko-wypukłe, podługowato jajowate lub jajowato lancetowate, 6-7mm długości; gładkie; z przodu z 5-7 nerwami; brzegiem, od nasady wąsko, ząbkowano oskrzydlone.
· Kłoski rozstawione prawie od nasady pędu.
· Najniższa podsadka z ±długą pochwą, znacznie przewyższający kwiatostan.
Carex secalina (turzyca żytowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Słone łąki.
        
        
(p) pęcherzyki trójgraniaste lub obłe, nieoskrzydlone (↑nie)
· Pęcherzyki na przekroju tępo lub zaokrąglono trójgraniaste lub okrągłe; nieoskrzydlone.
· Kłoski umieszczone w górnej połowie pędu (wyjątek: turzyca niska (Carex humilis)).
        
          
(p) kwiatostan z dwoma lub większą liczbą kłosów męskich (↓nie)
· Kłosów męskich w kwiatostanie dwa lub więcej.
  Warto też sprawdzić poniższe klucze, ponieważ część gatunków tworzy kwiatostany z jednym kłosem męskim i tylko czasami z ich większą liczbą.
          
          
(p) jeden kłos męski (↑nie)
· W kwiatostanie tylko jeden kłos męski (pręcikowy) (u turzycy leśnej (Carex sylvatica) rzadko dwa).
          
            
(p) dolne kłoski w nasadzie pędu (↓nie)
· Dole 1-2 kłoski siedzące w nasadzie trzonu na długich, cienkich gałązkach. Górne kłoski skupione w górze kwiatostanu.
· Pęcherzyki owłosione.
· Liście jasnozielone, cienkie, ok. 2mm szerokości.
· Roślina drobnokępkowa, 10-20cmw wysokości, z krótkimi rozłogami.
Carex depressa ssp. transsilvanica (turzyca siedmiogrodzka)
wystepowanie
syn. Carex transsilvanica · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy na zboczach.
            
            
(p) kłosy w górnej połowie pędu (↑nie)
· Wszystkie kłoski w górnej połowie pędu
· lub rzadko równomiernie na nim rozmieszczone (wtedy nie u jego nasady na długich gałązkach)
            
              
              
              
(p) najniższa podsadka bez pochwy lub z bardzo krótką, poniżej 5mm długości (↑nie)
              
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu