Słupek z dwoma znamionami.
W kwiatostanie występują ±znacznie różniące się wyglądem kłosy, prawie zawsze jednopłciowe:
· kłosy męskie — zwykle górne 1-5, znacznie węższe poza okresem kwitnienia i
· kłosy żeńskie (zwykle dolne w kwiatostanie, grubsze). Czasem dolne kłosy żeńskie nietypowo wykształcone z kwiatami męskimi w górze.
Kłosy boczne często na szypułach.
Owoce dwustronnie wypukłe.
Carex ×turfosa
Carex ×turfosa
elata × nigra
Carex ×elytroides
f
Carex ×elytroides
gracilis × nigra
Carex ×prolixa
Carex ×prolixa
elata × gracilis (acuta)
objaśnienie skrótów
nazwa pozycji klucza *alternatywy dla tej pozycji · do pozycji w szablonie klucza: (z) · powrót z szablonu klucza: (p)
z długimi lub krótkimi czołgającymi się kłączami
*bez czołgających się kłączy, zwykle tworzą kępy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
łuskowate pochwy z kilem, siatkowato rozszczepiające się
*łuskowate pochwy bez kila i nie rozszczepiają się siatkowato
Carex buekii (turzyca Bueka)
Carex buekii (turzyca Bueka)
Carex buekii (turzyca Bueka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście 5-8 (10) mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Carex buekii Wimm. (turzyca Bueka)
wystepowanie - Carex buekii (turzyca Bueka)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Brzegi wód, moczary.
łuskowate pochwy bez kila i nie rozszczepiają się siatkowato
*łuskowate pochwy z kilem, siatkowato rozszczepiające się
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Jeśli kłosy żeńskie silnie wydłużone (jak w powyższej alternatywie klucza) to dolna podsadka znacznie dłuższa od kwiatostanu.
pęcherzyki z jasnymi nerwami
*pęcherzyki bez nerwów
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Dolna podsadka tak długa jak kwiatostan lub wyższa od niego.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Carex gracilis (turzyca zaostrzona)
Carex gracilis (turzyca zaostrzona)
Carex gracilis (turzyca zaostrzona)
fragment kłosa z przysadkami kwiatów męskich
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przysadki kwiatów żeńskich lancetowate, rzadko do jajowatych, węższe od pęcherzyków i zwykle 1.5×dłuższe od nich, rzadko im równe, bardzo rzadko krótsze; ostre, czarno-purpurowe lub brązowe, rzadko brunatnawe, z ± szerokim paskiem wzdłuż nerwu środkowego.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Carex gracilis Curtis (turzyca zaostrzona)
wystepowanie - Carex gracilis (turzyca zaostrzona)
syn. Carex acuta L. var. ruffa L. · Carex acuta L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Szuwary, olsy.

Podobnie (na pierwszy rzut oka) wygląda także pospolita turzyca błotna (Carex acutiformis) — jednoznacznie różni się ona trzema znamionami słupka, przysadki są długo zaostrzone a pęcherzyki z krótkim, wyciętym dzióbkiem.

mniejsze
*duże
Carex nigra (turzyca pospolita)
Carex nigra (turzyca pospolita)
Carex nigra (turzyca pospolita)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przysadki kwiatów żeńskich podługowato-jajowate do jajowatych, wyraźnie krótsze od pęcherzyków, rzadziej prawie im równe; tępe, rzadziej nieco zaostrzone, ciemnobrązowe, z jaśniejszym pasem wzdłuż nerwu środkowego.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Carex nigra Reichard (turzyca pospolita)
wystepowanie - Carex nigra (turzyca pospolita)
syn. Carex acuta var. nigra (α) L. · Carex fusca Bellardi et All. · Carex nigra (L.) Reichard ssp. nigra · Carex nigra (L.) Reichard · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Podmokłe łąki, torfowiska.
Carex dacica (turzyca dacka)
XL
Carex dacica (turzyca dacka)
XL
Carex dacica (turzyca dacka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Roślina długorozłogowa, 20-30 cm wysokości. Najniższa podsadka krótsza od kwiatostanu, szydlasta.
▶ Carex dacica Heuff. (turzyca dacka)
wystepowanie - Carex dacica (turzyca dacka)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Karpaty i góry Półwyspu Bałkańskiego, w partiach od regla górnego.
pęcherzyki bez nerwów
*pęcherzyki z jasnymi nerwami
Carex bigelowii ssp. rigida (turzyca tęga mocna)
Carex bigelowii ssp. rigida (turzyca tęga mocna)
Carex bigelowii ssp. rigida (turzyca tęga mocna)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pęd słabo szorstki, niekiedy gładki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Carex bigelowii Torr. ex Schwein. ssp. rigida W. Schultze-Motel (turzyca tęga mocna)
wystepowanie - Carex bigelowii ssp. rigida (turzyca tęga mocna)
syn. Carex rigida Gooden. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Roślina wysokogórska. W piętrze kosodrzewiny i wyżej.
bez czołgających się kłączy, zwykle tworzą kępy
*z długimi lub krótkimi czołgającymi się kłączami
dolna podsadka dłuższa od kwiatostanu
*dolna podsadka krótsza od kwiatostanu
Carex gracilis (turzyca zaostrzona)
Carex gracilis (turzyca zaostrzona)
Carex gracilis (turzyca zaostrzona)
fragment kłosa z przysadkami kwiatów męskich
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pęcherzyki obustronnie wypukłe, z nerwami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Carex gracilis Curtis (turzyca zaostrzona)
wystepowanie - Carex gracilis (turzyca zaostrzona)
syn. Carex acuta L. var. ruffa L. · Carex acuta L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Sprawdź też w tej pozycji klucza.
dolna podsadka krótsza od kwiatostanu
*dolna podsadka dłuższa od kwiatostanu
pochwy liściowe jasne
*pochwy liściowe ciemne, wąskie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłosy męskie 1-2, 3-6 cm długości. Kłosy żeńskie 2-3, 2-6 cm długości, często z kwiatami męskimi na szczycie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
pęcherzyki szersze, z wyraźnymi nerwami
*pęcherzyki węższe, bez lub niewyraźnie unerwione
Carex elata (turzyca sztywna)
Carex elata (turzyca sztywna)
XL
Carex elata (turzyca sztywna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłosy męskie 1-3, żeńskie 2-4.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Carex elata All. (turzyca sztywna)
wystepowanie - Carex elata (turzyca sztywna)
syn. Carex hudsonii Bennet · Carex stricta Good. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Szuwary, torfowiska, olsy.
pęcherzyki węższe, bez lub niewyraźnie unerwione
*pęcherzyki szersze, z wyraźnymi nerwami
Carex omskiana (turzyca omska)
XL
Carex omskiana (turzyca omska)
XL
Carex omskiana (turzyca omska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłos męski 1, żeńskie 3.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Carex omskiana Meinsh. (turzyca omska)
wystepowanie - Carex omskiana (turzyca omska)
syn. Carex elata All. ssp. omskiana (Meish.) Jalas · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Gatunek borealny, spotykany w zachodniej Polsce. Szuwary, torfowiska, olsy.
pochwy liściowe ciemne, wąskie
*pochwy liściowe jasne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłoski męskie 1-2.5 (3) cm długości. Kłoski żeńskie 1-2 (3) cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
pęcherzyki płasko-wypukłe, unerwione
*pęcherzyki dwustronnie wypukłe, bez nerwów
Carex juncella (turzyca sitowata)
XL
Carex juncella (turzyca sitowata)
Carex juncella (turzyca sitowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korzenie gęsto i dość długo brunato-żółtawo owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Carex juncella (Fries) W. Fries (turzyca sitowata)
wystepowanie - Carex juncella (turzyca sitowata)
syn. Carex nigra Reichard ssp. juncella (Fries) Lemke · takson rodzimy lub trwale zadomowiony (brak w czekliście) [491]
  Torfowiska, brzegi wód.
pęcherzyki dwustronnie wypukłe, bez nerwów
*pęcherzyki płasko-wypukłe, unerwione
Carex cespitosa (turzyca darniowa)
XL
Carex cespitosa (turzyca darniowa)
Carex cespitosa (turzyca darniowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korzenie gęsto, krótko szarawo-biało owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Carex cespitosa L. (turzyca darniowa)
wystepowanie - Carex cespitosa (turzyca darniowa)
syn. Carex caespitosa L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Torfiaste łąki, olsy.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji