opis

Słupek z dwoma znamionami.
W kwiatostanie występują ±znacznie różniące się wyglądem kłosy, prawie zawsze jednopłciowe:
· kłosy męskie — zwykle górne 1-5, znacznie węższe poza okresem kwitnienia i
· kłosy żeńskie (zwykle dolne w kwiatostanie, grubsze). Czasem dolne kłosy żeńskie nietypowo wykształcone z kwiatami męskimi w górze.
Kłosy boczne często na szypułach.
Owoce dwustronnie wypukłe.
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Carex (turzyca)]
  
z długimi lub krótkimi czołgającymi się kłączami (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania k ...
  
    
Carex buekii (turzyca Bueka)
Carex buekii (turzyca Bueka)
Carex buekii (turzyca Bueka)
łuskowate pochwy z kilem, siatkowato rozszczepiające się (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu ...
· Liście 5-8(10)mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
Carex buekii (turzyca Bueka)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Brzegi wód, moczary.
    
    
łuskowate pochwy bez kila i nie rozszczepiają się siatkowato(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· Jeśli kłosy żeńskie silnie wydłużone (jak w powyższej alternatywie klucza) to dolna podsadka znacznie dłuższa od kwiatostanu.
    
      
pęcherzyki z jasnymi nerwami (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Dolna podsadka tak długa jak kwiatostan lub wyższa od niego.
· ta cecha diag ...
      
        
Carex gracilis (turzyca zaostrzona)
Carex gracilis (turzyca zaostrzona)
Carex gracilis (turzyca zaostrzona)
kłos żeński na początku kwitnienia
duże (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atla ...
· Przysadki kwiatów żeńskich lancetowate, rzadko do jajowatych, węższe od pęcherzyków i zwykle 1.5×dłuższe od nich, rzadko im równe, bardzo rzadko krótsze; ostre, czarno-purpurowe lub brązowe, rzadko brunatnawe, z ±szerokim paskiem wzdłuż nerwu środkowego.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym ...
Carex gracilis (turzyca zaostrzona)
wystepowanie
syn. Carex acuta · Carex acuta var. rufa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Szuwary, olsy.

Podobnie (na pierwszy rzut oka) wygląda także pospolita turzyca błotna (Carex acutiformis) — jednoznacznie różni się ona trzema znamionami słupka, przysadki są długo zaostrzone a pęcherzyki z krótkim, wyciętym dzióbkiem.

        
        
Carex nigra (turzyca pospolita)
Carex nigra (turzyca pospolita)
mniejsze(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atl ...
· Przysadki kwiatów żeńskich podługowato-jajowate do jajowatych, wyraźnie krótsze od pęcherzyków, rzadziej prawie im równe; tępe, rzadziej nieco zaostrzone, ciemnobrązowe, z jaśniejszym pasem wzdłuż nerwu środkowego.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
Carex nigra (turzyca pospolita)
wystepowanie
syn. Carex acuta var. α nigra · Carex fusca · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Podmokłe łąki, torfowiska.
        
          
Carex dacica (turzyca dacka)
XL
Carex dacica (turzyca dacka)
XL
Carex dacica (turzyca dacka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górny ...
· Roślina długorozłogowa, 20-30cm wysokości. Najniższa podsadka krótsza od kwiatostanu, szydlasta.
Carex dacica (turzyca dacka)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Karpaty i góry Półwyspu Bałkańskiego, w partiach od regla górnego.
          
      
Carex bigelowii ssp. rigida (turzyca tęga)
Carex bigelowii ssp. rigida (turzyca tęga)
pęcherzyki bez nerwów(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· Pęd słabo szorstki, niekiedy gładki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlas ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Carex bigelowii ssp. rigida (turzyca tęga)
wystepowanie
syn. Carex rigida · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Roślina wysokogórska. W piętrze kosodrzewiny i wyżej.
      
  
bez czołgających się kłączy, zwykle tworzą kępy(↑nie)
  
    
Carex gracilis (turzyca zaostrzona)
Carex gracilis (turzyca zaostrzona)
Carex gracilis (turzyca zaostrzona)
kłos żeński na początku kwitnienia
dolna podsadka dłuższa od kwiatostanu (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
· Pęcherzyki obustronnie wypukłe, z nerwami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
Carex gracilis (turzyca zaostrzona)
wystepowanie
syn. Carex acuta · Carex acuta var. rufa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Sprawdź też w tej pozycji klucza.
    
    
dolna podsadka krótsza od kwiatostanu(↑nie)
    
      
pochwy liściowe jasne (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
· Kłosy męskie 1-2, 3-6cm długości. Kłosy żeńskie 2-3, 2-6cm długości, często z kwiatami męskimi na szczycie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakł ...
      
        
Carex elata (turzyca sztywna)
Carex elata (turzyca sztywna)
XL
Carex elata (turzyca sztywna)
XL
pęcherzyki szersze, z wyraźnymi nerwami (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
· Kłosy męskie 1-3, żeńskie 2-4.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
Carex elata (turzyca sztywna)
wystepowanie
syn. Carex hudsonii · Carex stricta · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Szuwary, torfowiska, olsy.
        
        
pęcherzyki węższe, bez lub niewyraźnie unerwione(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rog ...
· Kłos męski 1, żeńskie 3.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· ta cecha diagnostyczna je ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
Carex omskiana (turzyca omska)
syn. Carex elata ssp. omskiana · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Częściej na wschodzie. Szuwary, torfowiska, olsy.
        
      
pochwy liściowe ciemne, wąskie(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
· Kłoski męskie 1-2.5(3)cm długości. Kłoski żeńskie 1-2(3)cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
      
        
Carex juncella (turzyca sitowata)
XL
Carex juncella (turzyca sitowata)
Carex juncella (turzyca sitowata)
pęcherzyki płasko-wypukłe, unerwione (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Korzenie gęsto i dość długo brunato-żółtawo owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
Carex juncella (turzyca sitowata)
wystepowanie
syn. Carex nigra ssp. juncell · takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002
  Torfowiska, brzegi wód.
        
        
Carex cespitosa (turzyca darniowa)
XL
Carex cespitosa (turzyca darniowa)
Carex cespitosa (turzyca darniowa)
pęcherzyki dwustronnie wypukłe, bez nerwów(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· Korzenie gęsto, krótko szarawo-biało owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta d ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
Carex cespitosa (turzyca darniowa)
wystepowanie
syn. Carex caespitosa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Torfiaste łąki, olsy.
        
literatura · references
· Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.136 [86.2]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.619 [15]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.837 [3]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.842 [40]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 19.02.2017 · powstała/was created 18.03.2011

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Carex_klosy_zroznicowane_2_znamiona.htm"> turzyce o kłosach różnych i dwóch znamionach - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>