atlas-roslin.pl
klucz główny » system » Tracheophyta » Euphyllophyta » Spermatophyta » Magnoliophyta » klad 11757 » core angiosperms » klad 11759 » Monocotyledoneae » klad 5626 » klad 11762 » klad 11764 » klad 5694 » commelinids » klad 6883 » Poales » klad 6336 » Cyperid clade » Cyperaceae » Carex »

turzyce z pojedynczym kłosem

Carex Carex Carex CarexCarex🔑turzyce o kłosach różnych i dwóch znamionach
  
↓niedwupienne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście trójkątno-rynienkowate, nitkowate, do 1 mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  
    
↓nieluźnodarniowa; kłos żeński gęsty
Carex dioica (turzyca dwupienna)
XL
Carex dioica (turzyca dwupienna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłos żeński gęstoowocowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Carex dioica L. (turzyca dwupienna)
wystepowanie
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Torfowiska wysokie.
    
    
↑nie kępkowa, kłos żeński luźny
Carex davalliana (turzyca Davalla)
XL
Carex davalliana (turzyca Davalla)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłos żeński luźnoowocowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Carex davalliana Sm. (turzyca Davalla)
wystepowanie
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Torfowiska niskie.
    
  
↑nie kłos obupłciowy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście rynienkowate lub szczeciniaste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  
    
↓nieznamiona 2, łodyga obła
Carex pulicaris
Carex pulicaris
Carex pulicaris (turzyca pchla)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga obła. Liście szczeciniaste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Carex pulicaris L. (turzyca pchla)
wystepowanie
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Torfiaste łąki.
    
    
↑nie znamiona 3
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
      
↓niepęcherzyki jajowate, przylegające do osi kwiatostanu
Carex rupestris (turzyca skalna)
Carex rupestris (turzyca skalna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Roślina z długimi lub krótkimi rozłogami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Carex rupestris ALL. (turzyca skalna)
wystepowanie
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Bardzo rzadko na wysokogórskich skałach Karpat.
      
      
↑nie pęcherzyki wąsko lancetowate, w dół odgięe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
      
        
↓niełodyga obła
Carex microglochin (turzyca drobnozadziorkowa)
XL
Carex microglochin (turzyca drobnozadziorkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pęcherzyków 5-9, skupionych, brunatnych, 4-5 mm długości, wewnątrz ze zgrubiałym kolcowatym przydatkiem osi kwiatu, wystającym z pęcherzyka na 1.5-1.8 mm, razem z przydatkiem pęcherzyka 5.5-7 mm długości. Dzióbek zepchnięty przez przydatek osiowy w bok.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Wymarły na terenie Polski. Dawniej na torfowiskach koło Ełku.
        
        
↑nie łodyga trójkanciasta
Carex pauciflora
Carex pauciflora (turzyca skąpokwiatowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pęcherzyków (2) 3-4 (5), luźnych, słomkowych do blado czerwonobrązowych, 6-7 mm długości, bez kolcowatego osiowego przydatka. Dzióbek nie jest zepchnięty w bok.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Torfowiska wysokie.