takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.378); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony

Carex davalliana Sm.

turzyca Davalla
Carex davalliana (turzyca Davalla)
kępa; 06.09.2009, Góry Orlickie, Przełęcz Polskie Wrota; copyright © by Michał Smoczyk
Carex davalliana (turzyca Davalla)
Carex davalliana (turzyca Davalla)
Carex davalliana (turzyca Davalla)
Carex davalliana (turzyca Davalla)
Carex davalliana (turzyca Davalla)
Carex davalliana (turzyca Davalla)
Carex davalliana (turzyca Davalla)
XL
Carex davalliana (turzyca Davalla)
XL
Carex davalliana (turzyca Davalla)
XL
Carex davalliana (turzyca Davalla)
XL
Carex davalliana (turzyca Davalla)
XL
Carex davalliana (turzyca Davalla)
XL

cechy charakterystyczne

Roślina kępkowa, bez długich rozłogów.

Kłos żeński luźnoowocowy.

Pęcherzyki jajowato-lancetowate, rzadko jajowate, cienkoskórne, z delikatnymi nerwami, z długim dzióbkiem.

Łodyga trójgraniasta, głęboko bruzdowana, szorstka.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.378 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Nieczęsta. Torfowiska niskie.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

znalezisko 19990600.1.sm - Carex davalliana (turzyca Davalla); Pogórze Orlickie, Słone
2f · 19990600.1.sm
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Pogórze Orlickie, Słone/
znalezisko 20090906.4.sm - Carex davalliana (turzyca Davalla); Góry Orlickie, Przełęcz Polskie Wrota
2f · 20090906.4.sm
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Góry Orlickie, Przełęcz Polskie Wrota/
znalezisko 00010000.10_2_21.jmak - Carex davalliana (turzyca Davalla); Bad Schüssenried, Niemcy
7f · 00010000.10_2_21.jmak
leg. Jarosław Makowski
/Bad Schüssenried, Niemcy/
literatura · references
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.843 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.619 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.605 [9]
· Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.135+214+221 [86.2]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.277 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.653 [11]
· Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1935 — Flora URSS. T.3 p.165+t14 [85.3]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.301 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.838 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 09.02.2017 · powstała/was created 17.03.2007

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Carex_davalliana.htm"> Carex davalliana (turzyca Davalla) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>