takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.381); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Carex pulicaris L.

turzyca pchla
Carex pulicaris
22.06.2007, na południe od Żar.; copyright © by Krzysztof Ciesielski
Carex pulicaris
Carex pulicaris
Carex pulicaris (turzyca pchla)
kłos z pęcherzykami
Carex pulicaris (turzyca pchla)
kłos z pęcherzykami
Carex pulicaris (turzyca pchla)
kłos z pęcherzykami

cechy charakterystyczne

Znamiona dwa.

Łodyga obła. Liście szczeciniaste.

Roślina luźnodarniowa z długimi kłączami.

Pęcherzyki lancetowate do podługowato-lancetowatych, dojrzałe skierowane w dół, ciemnobrązowe.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.381 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadka, na północy Polski i na Śląsku. Torfiaste łąki.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

literatura · references
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.843 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.620 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.606 [9]
· Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.135+160+163 [86.2]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.279 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.654 [11]
· Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1935 — Flora URSS. T.3 p.198+t14 [85.3]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.323 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.838 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 09.02.2017 · powstała/was created 24.08.2008

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Carex_pulicaris.htm"> Carex pulicaris (turzyca pchla) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>