Carex rupestris (turzyca skalna)
Carex rupestris (turzyca skalna)
XL
Carex rupestris (turzyca skalna)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:turzyce z pojedynczym kłosemkl 7238
Pęcherzyki jajowate, szeroko jajowate lub podługowato odwrotnie jajowate; dojrzałe przylegające do osi kwiatostanu, matowe, nagle zwężone w krótki dzióbek.

Roślina z długimi lub krótkimi rozłogami.

Liście 2-2.5mm szerokości, zwykle łukowato w dół odgięte.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Carex rupestris (turzyca skalna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Carex rupestris (turzyca skalna)
Bardzo rzadko na wysokogórskich skałach Karpat.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.843 [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.606 [9]
 • Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.136+162 [86.2]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.278 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.654 [11]
 • Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1935 — Flora URSS. T.3 p.381 [85.3]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.322 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.864 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji