takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Carex dacica Heuff.

turzyca dacka
Carex dacica (turzyca dacka)

24.06.2016, Bieszczady; copyright © by Jerzy Kruk XL

Carex dacica (turzyca dacka)

cechy charakterystyczne

Podobne do turzycy pospolitej (Carex nigra) ale pochwy nasadowych liści purpurowo-czarne, lśniące. Liście wąskie do 2mm szerokości, o podwiniętym brzegu, sztywne.

Roślina długorozłogowa, 20-30cm wysokości. Najniższa podsadka krótsza od kwiatostanu, szydlasta.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Karpaty i góry Półwyspu Bałkańskiego, w partiach od regla górnego.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <10000.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤1000.