cechy charakterystyczne

Podobne do turzycy pospolitej (Carex nigra) ale pochwy nasadowych liści purpurowo-czarne, lśniące. Liście wąskie do 2mm szerokości, o podwiniętym brzegu, sztywne.

Roślina długorozłogowa, 20-30cm wysokości. Najniższa podsadka krótsza od kwiatostanu, szydlasta.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Carex dacica (turzyca dacka)
Carex dacica (turzyca dacka)
XL
ekologiczne liczby wskaźnikowe Carex dacica (turzyca dacka)
Karpaty i góry Półwyspu Bałkańskiego, w partiach od regla górnego.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <10000.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤1000.

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.202 [86.2]
  • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.315 [17]
  • Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1935 — Flora URSS. T.3 p.207 [85.3]
  • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.322 [150.5]
  • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.850 [3]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
  • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
  • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji