takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Carex dacica Heuff.

turzyca dacka
Carex dacica (turzyca dacka)
24.06.2016, Bieszczady; copyright © by Jerzy Kruk XL
Carex dacica (turzyca dacka)
XL
Carex dacica (turzyca dacka)
Carex dacica (turzyca dacka)
XL
Carex dacica (turzyca dacka)
XL

cechy charakterystyczne

Podobne do turzycy pospolitej (Carex nigra) ale pochwy nasadowych liści purpurowo-czarne, lśniące. Liście wąskie do 2mm szerokości, o podwiniętym brzegu, sztywne.

Roślina długorozłogowa, 20-30cm wysokości. Najniższa podsadka krótsza od kwiatostanu, szydlasta.

występowanie

Carex dacica (turzyca dacka)
XL
wystepowanie
o mapie występowania
Karpaty i góry Półwyspu Bałkańskiego, w partiach od regla górnego.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <10000.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤1000.