atlas-roslin.pl

Carex cespitosa L. [🔉 ka·reks *]

turzyca darniowa
Carex caespitosa L. [🔉 ka·reks *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Carex cespitosa (turzyca darniowa)
pokrój - turzyca gęstokępkowa
Carex cespitosa (turzyca darniowa)
Carex cespitosa (turzyca darniowa)
pokrój - turzyca gęstokępkowa
Carex cespitosa (turzyca darniowa)
pochwy odziomkowe czarnopurpurowe
Carex cespitosa (turzyca darniowa)
kłos męski i dwa kłosy żeńskie
Carex cespitosa (turzyca darniowa)
Carex cespitosa (turzyca darniowa)
Carex cespitosa (turzyca darniowa)
pęcherzyk dwustronnie wypukły, dwa znamiona słupka
Carex cespitosa (turzyca darniowa)
kłos żeński
Carex cespitosa (turzyca darniowa)
kłos żeński
Carex cespitosa (turzyca darniowa)
Carex cespitosa (turzyca darniowa)
Carex cespitosa (turzyca darniowa)
Carex cespitosa (turzyca darniowa)

cechy charakterystyczne

Carex cespitosa (turzyca darniowa)
brzeg liścia podczas suszenia zwija się zawsze pod spód
Carex cespitosa (turzyca darniowa)
XL
Pęcherzyki dwustronnie wypukłe, bez nerwów.

Korzenie gęsto, krótko szarawo-biało owłosione.

Liście jasne (żółto-)zielone, (1.5)2-4mm szerokości; podczas suszenia liście zwijają się na zewnątrz tj. pod spód.

Pochwy liściowe w nasadzie pędów zwykle rozszczepiają się siatkowato, ciemno purpurowe.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Carex cespitosa (turzyca darniowa)
Carex cespitosa (turzyca darniowa)
XL
Carex cespitosa (turzyca darniowa)
pokrój - turzyca gęstokępkowa
ekologiczne liczby wskaźnikowe Carex cespitosa (turzyca darniowa)
Carex cespitosa (turzyca darniowa)
pokrój - turzyca gęstokępkowa
Nieczęsta. Torfiaste łąki, olsy.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#17
sul.110509-1
leg. Marcin Sulwiński
/Opatówek, k. Kalisza/
#6
pkob.18
leg. Piotr Kobierski
/Kotlina Zasiecka/
#8
pkob.190501-1
leg. Piotr Kobierski
/Wzniesienia Gubińskie, Mirkowice/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.850 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.627 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.614 [9]
 • Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.153+200+221 [86.2]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.314 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.662 [11]
 • Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1935 — Flora URSS. T.3 p.217+t15 [85.3]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.321 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.850 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Jakubowska-Gabara J. et al., 2011 — Nowe stanowiska rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych w Polsce środkowej [New stations of rare, protected and threatened species of vascular plants in Central Poland]. [249]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji