fot. pk-Carex_juncella_1a_Leonow_05._13_v2 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carex juncella (turzyca sitowata)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Drażniew, las Leonów, gm. Korczew, woj. mazowieckie · copyright © by Paweł Kalinowski