Kwiatostan z dwoma lub większą liczbą kłosów, w formie kłosa złożonego, rzadko główkowaty. Słupki z dwoma znamionami.
Wszystkie kłosy w kwiatostanie podobne do siebie, gynoandryczne, to jest z kwiatami żeńskimi w górze i męskimi w dole
lub (bardzo rzadko) tylko tak szczytowy kłos a kłosy boczne żeńskie
lub obok kłosów jak szczytowy (tj. z żeńskimi w górze) są kłosy jednopłciowe. Przynajmniej boczne kłosy zwykle siedzące i krótkie (do 15 mm długości).
Liście rynienkowate, nagie.
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Carex (turzyca)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
Carex remota (turzyca rzadkokłosa)
Carex remota (turzyca rzadkokłosa)
Carex remota (turzyca rzadkokłosa)
(p) podsadki liściokształtne dłuższe od kwiatostanu (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Kłosków 5-8(10), jajowate do podługowato-jajowatych, (6)8-10mm długości; górne zbliżone do siebie, dolne znacznie od siebie oddalone (o 3-6 cm).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
Carex remota (turzyca rzadkokłosa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Cieniste, wilgotne, lasy liściaste, ocienione źródliska, potoki leśne.
  
  
(p) podsadki łuskowate lub tylko przy dolnym kłosku szydlasta przysadka(↑nie)
· ta cecha diagnost ...
· lub tylko przy dolnym kłosku przysadka szczeciniasta krótsza lub niewiele dłuższa od kwiatostanu.
  
    
(p) z długimi kłączami, nie kępkowe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
· W kwiatostanach obok kłosów dwupłciowych (żeńskie kwiaty w górze), są kłosy męskie (zwykle w górze kwiatostanu) oraz kłosy żeńskie (w dole kwiatostanu).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładani ...
    
      
(p) pęcherzyki wyraźnie unerwione, szerzej oskrzydlone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· Kłącze grube.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
      
        
Carex pseudo-brizoides (turzyca Reichenbacha)
Carex pseudo-brizoides (turzyca Reichenbacha)
Carex pseudo-brizoides (turzyca Reichenbacha)
(p) przysadki jasne (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· Pęcherzyki lancetowate, ok. 5mm długości, bladozielone,
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
Carex pseudo-brizoides (turzyca Reichenbacha)
wystepowanie
syn. Carex pseudobrizoides · Carex reichenbachii · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Piaski, widne bory.
        
        
Carex ligerica (turzyca loarska)
od lewej turzyca loarska (Carex ligerica), turzyca Reichenbacha (Carex pseudo-brizoides), turzyca piaskowa (Carex arenaria) - porównanie trzech gatunków turzyc z sekcji Ammoglochin XL
Carex ligerica (turzyca loarska)
(p) przysadki ciemnobrązowe(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Pęcherzyki jajowate, 3.5-5mm długości, jasnobrązowe, wąsko oskrzydlone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
Carex ligerica (turzyca loarska)
wystepowanie
syn. Carex colchica · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Piaski, suche i widne bory.
        
      
(p) pęcherzyki niewyraźnie unerwione, wąsko oskrzydlone(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
· Kłącze cienkie, 1-1.5mm(2) średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
      
        
(p) kłoski brązowe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· Kłosków (3)4-5(6), brązowawe, proste, co najwyżęj słabo zakrzywione; w górze kłoska kwiaty żeńskie, w dole męskie. Kwiatostan 1-2.5cm długości, przynajmniej w górze zbity.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajd ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
        
          
Carex praecox (turzyca wczesna)
Carex praecox (turzyca wczesna)
Carex praecox (turzyca wczesna)
(p) kłoski proste, ciemnobrązowe (↓nie)
· ta cecha dia ...
· Przysadki ciemne, brunatne, 2/3 długości pęcherzyka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
Carex praecox (turzyca wczesna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche murawy, przydroża, widne, suche lasy.
          
          
Carex curvata (turzyca odgięta)
Carex curvata (turzyca odgięta)
(p) kłoski nieco zakrzywione, jasnobrązowe(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Kłoski nieco zakrzywione lub rzadziej niektóre proste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
Carex curvata (turzyca odgięta)
syn. Carex praecox ssp. intermedia · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Ciepłolubne zbiorowiska trawiaste.
          
        
Carex brizoides (turzyca drżączkowata)
Carex brizoides (turzyca drżączkowata)
Carex brizoides (turzyca drżączkowata)
(p) kłoski jasnozielone(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
· Przysadki jasnozielone, rzadziej brunatnawe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźn ...
· ta cecha diagnostyczn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
Carex brizoides (turzyca drżączkowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Cieniste lasy, przeważnie liściaste.
        
    
(p) kępkowe(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· W kwiatostanach nie ma kłosków czysto męskich.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
    
      
Carex ovalis (turzyca zajęcza)
Carex ovalis (turzyca zajęcza)
Carex ovalis (turzyca zajęcza)
(p) pęcherzyki wklęsło-wypukłe, spłaszczone, nieoskrzydlone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, róż ...
· Kwiatostan 2-4cm długości, z 4-6 zbliżonych do siebie, brązowawych, kłosków, z przylegającymi dojrzałymi pęcherzykami.
Carex ovalis (turzyca zajęcza)
wystepowanie
syn. Carex leporina · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Tereny piaszczyste, torfiaste, zręby, murawy.
      
      
(p) pęcherzyki płasko-wypukłe, nie spłaszczone, nieoskrzydlone(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładani ...
      
        
Carex echinata (turzyca gwiazdkowata)
Carex echinata
Carex echinata (turzyca gwiazdkowata)
(p) dojrzałe kłoski gwiazdowate (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w ...
· Szczytowy kłos buławkowaty, z wąską, wydłużoną dolną częścią pręcikową, przez co sprawia wrażenie jakby kłos był na nóżce.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
Carex echinata (turzyca gwiazdkowata)
wystepowanie
syn. Carex stellulata · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Torfowiska, podmokłe lasy.
        
        
(p) dojrzałe kłoski nie gwiazdkowate(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· jeśli silnie odchylone to nie gwiazdkowato a prawie poziomo i bez gąbczastej stopki i z dzóbkiem poniżej 1.5mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się ...
· ta cecha diag ...
        
          
Carex elongata (turzyca długokłosa)
Carex elongata (turzyca długokłosa)
XL
Carex elongata (turzyca długokłosa)
(p) dojrzałe pęcherzyki odstają prawie poziomo (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wers ...
· Kwiatostan przerywany, 3-8(10)cm długości, z 5-12(18) kłoskami 8-13mm długości; rzadko w dole kwiatostan z krótkimi szypułkami.
· ta cecha di ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
Carex elongata (turzyca długokłosa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Olszyny, torfowiska.
          
          
(p) dojrzałe pęcherzyki ±przylegające(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· jeśli silnie odstające to kwiatostan z 2-4 drobnych, 3-5mm długich kłosków.
· ta cecha ...
          
            
(p) kwiatostan główkowaty (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
· lub kwiatostan krótki kłosowaty (podługowato-jajowaty).
            
              
Carex lachenalii (turzyca Lachenala)
(p) pęcherzyki bez matowego nalotu (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
· Kłoski odwrotnie jajowate do podługowatych, 7-12mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
Carex lachenalii (turzyca Lachenala)
wystepowanie
syn. Carex tripartita · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wysoko w Tatrach, wyleżyska, mokradełka, brzegi potoków.
              
              
Carex heleonastes (turzyca torfowa)
XL
Carex heleonastes (turzyca torfowa)
(p) pęcherzyki z zielonkawo-białym matowym nalotem(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim teks ...
· Kwiatostan 2-4(5)-kłosowy, 1-2cm długości. Kłoski jajowate lub niemal kuliste, 3-8mm długości.
· ta cecha diagn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
Carex heleonastes (turzyca torfowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Torfowiska wysokie.
              
            
(p) kwiatostan nie główkowaty lub krótko kłosowaty(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
            
              
Carex loliacea (turzyca życicowa)
Carex loliacea (turzyca życicowa)
XL
(p) kłoski kilkukwiatowe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
· Pęcherzyki jajowate lub eliptyczne, (2.2)2.5-3.3mm długości, ze wyraźnymi, zgrubiałymi żeberkowatymi nerwami, bez dzióbka, na szczycie ostre lub tępe; dojrzałe silnie odstające od osi kłoska.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
Carex loliacea (turzyca życicowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Torfowiska wysokie.
              
              
(p) kłoski wielokwiatowe(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Pęcherzyki przylegają do osi kłoska lub nieco odchylone; nerwy delikatne, nie wystające; z wyraźnym dzióbkiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
              
                
(p) dzióbek rozcięty do podstawy (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się praw ...
· Kwiatostan zwykle brunatny, (1.5)2-3.5(4-5)cm długości, z (4)5-8(10) okrągłojajowatych lub jajowatych, rzadziej podługowatych kłosków 3-8mm długości. Kłoski z tłustym połyskiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
Carex brunnescens ssp. vitilis (turzyca brunatna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Torfowiska.
                
                
Carex canescens (turzyca siwa)
Carex curta
(p) dzióbek nierozcięty(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostęp ...
· Kwiatostan jasnozielony, 2.5-5(8)cm długości, z (3)4-7(12) podługowatymi lub jajowatymi do niemal kulistych kłoskami 4-10(15)mm długości. Kłoski bez tłustego połysku.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
Carex canescens (turzyca siwa)
wystepowanie
syn. Carex cinerea · Carex curta · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Moczary, podmokłe lasy, brzegi wód.
                
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu
literatura · references
· Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.136 [86.2]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.619 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.837 [3]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.842 [40]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 17.02.2017 · powstała/was created 17.02.2017

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Carex_klosy_podobne_2_znamiona_szczytowy_gynoandryczny.htm"> turzyce o kłosach podobnych, dwóch znamionach, górnym kłosie żeńsko-męskim (gynoandryczny) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>