fot. pkob-Carex_pseudobrizoides3_10.06.2013 (567×866) — copyright © by Piotr Kobierski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carex pseudo-brizoides (turzyca Reichenbacha)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

10.06.2013, Obniżenie Nowosolskie
copyright © by Piotr Kobierski