takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.266)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Carex pseudo-brizoides Clavaud

turzyca Reichenbacha
Carex pseudobrizoides Clavaud · Carex reichenbachii Kük.

cechy charakterystyczne

Przysadki kwiatów żeńskich jasne rdzawobrązowe do białawo słomkowych.

Pęcherzyki lancetowate, ok. 5mm długości, bladozielone,

Kłosów (5)6-12, po części wygiętych. Kwiatostan przerywany, 3-5cm długości.

Liście żywozielone, płaskie, 2-3mm szerokości, dłuższe od łodygi.

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.266 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku. Na liści jako Carex pseudo-brizoides.
Carex pseudo-brizoides (turzyca Reichenbacha)
wystepowanie
o mapie występowania
Bardzo rzadka, na Dolnym Śląsku. Piaski, widne bory.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

znalezisko 00010000.31.pkob - Carex praecox (turzyca wczesna)

4f · 00010000.31.pkob
leg. Piotr Kobierski