fot. pkob-201508-Carex_pseudobrizoides — copyright © by Piotr Kobierski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carex pseudo-brizoides (turzyca Reichenbacha)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Piotr Kobierski