takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Carex ovalis Good.

turzyca zajęcza
Carex leporina L.
Carex ovalis (turzyca zajęcza)
27.06.2003, Zdbice, k. Wałcza; copyright © by Marek Snowarski
Carex ovalis (turzyca zajęcza)
Carex ovalis (turzyca zajęcza)
Carex ovalis (turzyca zajęcza)
Carex ovalis (turzyca zajęcza)
Pęcherzyki wklęsło-wypukłe, spłaszczone, 4-5mm długości, oskrzydlone prawie od nasady (skrzydełko do 0.3mm szerokości). Owoce dwa razy krótszy i węższy od pęcherzyka.

Kwiatostan 2-4cm długości, z 4-6 zbliżonych do siebie, brązowawych, kłosków, z przylegającymi dojrzałymi pęcherzykami.

występowanie

Carex ovalis (turzyca zajęcza)
wystepowanie
o mapie występowania
Częsta. Tereny piaszczyste, torfiaste, zręby, murawy.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030627.60.03 - Carex ovalis (turzyca zajęcza); Zdbice, k. Wałcza
030627-60
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/ #13
znalezisko 20070531.2.bg - Carex ovalis (turzyca zajęcza); Beskid Śląski, przełęcz między Małą a Wielką Czantorią
070531-2
leg. Błażej Gierczyk
/Beskid Śląski, przełęcz między Małą a Wielką Czantorią/ #4
znalezisko 00010000.08_2_5.jmak - Carex ovalis (turzyca zajęcza); ok. Łeby
08_2_5
leg. Jarosław Makowski
/ok. Łeby/ #5
znalezisko 00010000.10_2_23.jmak - Carex ovalis (turzyca zajęcza); Bad Schüssenried, Niemcy
10_2_23
leg. Jarosław Makowski
/Bad Schüssenried, Niemcy/ #3