turzyce o kłosach podobnych, dwóch znamionach, górnym kłosie męsko-żeńskim (androgynicznym)

na stronie: góra klucz dół • w atlasie: Carex (turzyca)kl 1402+ uwagi

cechy diagnostyczne w kluczu

Kwiatostan z dwoma lub większą liczbą kłosów, w formie kłosa złożonego, główkowaty lub wiechowaty. Słupki z dwoma znamionami.
Wszystkie kłosy w kwiatostanie podobne do siebie, wszystkie kłosy androgyniczne tj. z kwiatami męskimi w górze i żeńskimi w dole (czasem z domieszką kwiatów męskich)
lub kłosy w kwiatostanie jednopłciowe, męskie i żeńskie na jednej roślinie
lub kłosy jednopłciowe i kłosy z kwiatami męskimi w górze i żeńskimi w dole.
Przynajmniej boczne kłosy zwykle siedzące i krótkie (do 15 mm długości).
Liście rynienkowate, nagie.
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Carex (turzyca)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) kłoski oddalone (↓nie)
Carex disperma (turzyca szczupła)
XL
Carex disperma (turzyca szczupła)
Carex disperma (turzyca szczupła)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
· Kłoski skąpokwiatowe: 1-2 łatwe do przeoczenia kwiaty pręcikowe i 2-4 kwiatów żeńskich.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wy ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
Carex disperma (turzyca szczupła)
wystepowanie
turzyca delikatna · syn. Carex tenella · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Moczary.
  
  
(p) kłoski w kwiatostanie skupione (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· Pędy silne, wzniesione.
  
    
(p) z długimi kłączami (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
    
      
(p) kłącza bardzo długie (↓nie)
Carex stenophylla (turzyca wąskolistna)
XL
Carex stenophylla (turzyca wąskolistna)
Carex stenophylla (turzyca wąskolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gór ...
· Pęcherzyki nieoskrzydlone, skórzaste, płasko-wypukłe, 4-4.5mm długości, nie dęte, z szorstkim dzióbkiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
Carex stenophylla (turzyca wąskolistna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche siedliska.
      
      
(p) kłącza grube (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
· (jeśli kłącza cieńsze (poniżej 2.5mm średnicy) to pęcherzyki oskrzydlone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagno ...
      
        
(p) pęcherzyki szeroko oskrzydlone (↓nie)
Carex arenaria
Carex arenaria (turzyca piaskowa)
Carex arenaria (turzyca piaskowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· Kłącze pachnące.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
Carex arenaria (turzyca piaskowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pospolicie na wybrzeżu Bałtyku i tereny piaszczyste w głębi lądu.
        
        
(p) pęcherzyki wąsko oskrzydlone (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· Kłącza bez zapachu.
        
          
(p) pędy ulistnione do połowy (↓nie)
Carex disticha
Carex disticha (turzyca dwustronna)
Carex disticha (turzyca dwustronna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elem ...
· Pęcherzyki spłaszczone, jajowate lub podługowato-jajowate, bez połysku, wyraźnie unerwione; stopniowo zwężone w dzióbek; oskrzydlenie znikome.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu ...
Carex disticha (turzyca dwustronna)
wystepowanie
syn. Carex intermedia · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Moczary, szuwary.
          
          
(p) pędy ulistnione tylko w dole (↑nie)
Carex repens (turzyca poznańska)
Carex repens (turzyca poznańska)
XL
Carex repens (turzyca poznańska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· Kłosów 7-20(30).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
Carex repens (turzyca poznańska)
wystepowanie
syn. Carex posnaniensis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek podobny do turzycy piaskowej (Carex arenaria).

Luźne piaski, wydmy, widne bory sosnowe.

          
    
(p) z krótkimi kłączami, kępkowe (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
    
      
(p) kwiatostan kłosokształtny, pęcherzyki płasko-wypukłe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· lub kłosokształtno-wiechowaty: w dolnej połowie ze skróconymi gałązkami ze skupionymi do samej nasady gałązki kłoskami 5-15mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pra ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zn ...
      
        
(p) łodyga gruba (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Kwiatostan z licznymi kłoskami, w dole kłoski na krótkich gałązkach, ze skróconymi gałązkami gęsto obsadzonymi kłoskami do samej nasady gałązki.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
  Miejsca wilgotne i błotniste.
        
          
(p) pędy wyraźnie oskrzydlone (↓nie)
Carex vulpina (turzyca lisia)
Carex vulpina (turzyca lisia)
Carex vulpina (turzyca lisia)
wycięcie dzióbka zewnętrznej strony pęcherzyka głębsze niż strony wewnętrznej
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne ...
· Kwiatostan brunatny. Liście (także po wysuszeniu) czysto jasnozielone, języczki szersze niż dłuższe (2-5mm długości).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
Carex vulpina (turzyca lisia)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Brzegi wód, mokre pastwiska, łąki, rowy.
          
          
(p) pędy nie oskrzydlone (↑nie)
Carex cuprina (turzyca niby-lisia)
Carex otrubae
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· Kwiatostan jasnozielony. Suche liście szarozielone; języczki liściowe dłuższe niż szersze, 10-15mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pr ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
Carex cuprina (turzyca niby-lisia)
syn. Carex nemorosa · Carex otrubae · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Mokre łąki, lasy liściaste, szuwary.
          
        
(p) łodyga cienka (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania k ...
· Kwiatostan z 5-10 kłoskami, bez gałązek lub czasem w nasadzie z 1-2 gałązkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· ta cecha diagnostyczna je ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
  Tereny umiarkowanie wilgotne: rzadkie lasy, zarośla, zbocza.
        
          
(p) pęcherzyki z gąbczastą stopką (↓nie)
Carex spicata (turzyca ściśniona)
Carex spicata (turzyca ściśniona)
Carex spicata (turzyca ściśniona)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu ...
· Korzenie i często pochwy dolnych liści oraz łodygi w dole purpurowo nabiegłe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
Carex spicata (turzyca ściśniona)
wystepowanie
syn. Carex contigua · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy, zarośla, murawy.
          
          
(p) pęcherzyk cały wypełniony owocem (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· Korzenie i pochwy dolnych liści nie nabiegłe purpurowo.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
          
            
(p) przysadki jasnozielone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Przysadki jasnozielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
Carex divulsa ssp. divulsa (turzyca rozsunięta)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy, zarośla.
            
            
(p) przysadki czerwonobrązowe (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Przysadki czerwonobrązowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
            
              
(p) pęcherzyki duże (↓nie)
Carex divulsa ssp. leersii
Carex divulsa ssp. leersii
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym ...
· Kwiatostan 3-5(7)cm długości, w dole czasem z jedną gałązką. Kłoski 7-15mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
Carex divulsa ssp. leersii
syn. Carex polyphylla · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zarośla, skraje lasów. Być może występuje na południu Polski.
              
              
(p) pęcherzyki mniejsze (↑nie)
Carex pairae (turzyca najeżona)
Carex pairae (turzyca najeżona)
Carex pairae (turzyca najeżona)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje si ...
· Kwiatostan 1.5-3cm długości. Kłoski 6-8mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
Carex pairae (turzyca najeżona)
syn. Carex muricata ssp. lamprocarpa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zarośla, skraje lasów, zręby, murawy.
              
      
(p) kwiatostan wiechowaty, pęcherzyki obustronnie wypukłe (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· lub kłosokształtno-wiechowaty ze skróconymi gałązkami (u turzycy obłej (Carex diandra) z licznymi drobnymi kłoskami 3-5mm długości.
· ta cecha dia ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym g ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gór ...
      
        
(p) pęcherzyki z wystającymi nerwami, matowe (↓nie)
Carex appropinquata (turzyca tunikowa)
Carex appropinquata (turzyca tunikowa)
XL
Carex appropinquata (turzyca tunikowa)
Carex appropinquata (turzyca tunikowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· Pęcherzyki matowe, jajowate do szerokojajowatych, 2.5-3(3.5)mm długości, z wystającymi żyłkami, szerokie w nasadzie, nagle zwężone w wydłużony dzióbek.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
Carex appropinquata (turzyca tunikowa)
wystepowanie
syn. Carex paradoxa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Torfowiska niskie, szuwary.
        
        
(p) pęcherzyki bez wystających nerwów, błyszczące (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
· Pęcherzyki lśniące, z niewystającymi, nie zawsze wyraźnymi żyłkami; stopniowo przechodzące w dzióbek.
        
          
(p) liście szerokie, płaskie (↓nie)
Carex paniculata (turzyca prosowa)
Carex paniculata (turzyca prosowa)
Carex paniculata (turzyca prosowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Kwiatostany 5-10cm długości, wiechowate, luźne, rzadziej gęste, z odstającymi gałązkami do 5cm długimi.
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
· ta cecha diagnostyczna jes ...
Carex paniculata (turzyca prosowa)
wystepowanie
turzyca wiechowata · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Torfowiska, szuwary.
          
          
(p) liście wąskie, rynienkowate (↑nie)
Carex diandra (turzyca obła)
Carex diandra (turzyca obła)
Carex diandra (turzyca obła)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· Kwiatostany 2-3.5cm długości, kłosokształtno-wiechowate, ze skróconymi, przylegającymi gałązkami 1.5-2cm długości.
· ta cecha diagnostyczna je ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Carex diandra (turzyca obła)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Torfowiska wysokie.
          
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu