fot. jkr-2018_4-PICT0139c_207ppm (612×763) — copyright © by Jerzy Kruk
znalezisko jkr.KTU131824
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carex stenophylla (turzyca wąskolistna)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Jerzy Kruk