fot. pkob-2017-C._otrubae_1_14.07.2017 — copyright © by Piotr Kobierski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carex cuprina (turzyca niby-lisia)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

14.07.2017, Obniżenie Nowosolskie, Górzyn · copyright © by Piotr Kobierski