fot. jmak-Carex-disticha2 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carex disticha

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

ok. Łeby · copyright © by Jarosław Makowski