fot. pk-Carex_repens_1a_Buzyska_SW_05._13 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carex repens (turzyca poznańska)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

26.05.2013, Bużyska, gm. Korczew, woj. mazowieckie · copyright © by Paweł Kalinowski