fot. pb-54turzyca_piaskowa — copyright © by Przemysław Baraniecki
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carex arenaria

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

charakterystyczny szereg roślin wyrastających z jednego kłącza
30.06.2005, ok. Rowów · copyright © by Przemysław Baraniecki