fot. pk-Carex_repens_2_v_rez._Przekop_06._13 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carex repens (turzyca poznańska)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

23.06.2013, rez. Przekop · copyright © by Paweł Kalinowski