takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.385)
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Carex loliacea L.

turzyca życicowa
Carex loliacea (turzyca życicowa)
14.07.2015, rez. Perkuć; copyright © by Jerzy Kruk
Carex loliacea (turzyca życicowa)
Carex loliacea (turzyca życicowa)
XL
Carex loliacea (turzyca życicowa)
Carex loliacea (turzyca życicowa)
XL
Kwiatostan luźny, z 2-4 kłoskami, 1-3cm długości. Kłoski drobne, kuliste, 3-5mm długości, z 2-4 kwiatami żeńskimi i 1-2 pręcikowymi.

Pęcherzyki jajowate lub eliptyczne, (2.2)2.5-3.3mm długości, ze wyraźnymi, zgrubiałymi żeberkowatymi nerwami, bez dzióbka, na szczycie ostre lub tępe; dojrzałe silnie odstające od osi kłoska.

Roślina luźnokępkowa, z cienkimi, pełzającymi kłączami. Liście żywo zielone, 1-2mm szerokości.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.385 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Carex loliacea (turzyca życicowa)
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadka, na północnym-wschodzie Polski. Torfowiska.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050706.1.ppaw - Carex loliacea (turzyca życicowa)
050706-1
leg. Paweł Pawlikowski #3
znalezisko 20150714.2.jkr - Carex loliacea (turzyca życicowa); rez. Perkuć
150714-2
leg. Jerzy Kruk
/rez. Perkuć/ #7, 3.3D