Słupek z trzema znamionami.
W kwiatostanie występują ±znacznie różniące się wyglądem kłosy, prawie zawsze jednopłciowe:
· jeden szczytowy kłos męski — znacznie węższy poza okresem kwitnienia i
· kłosy żeńskie (grubsze). Czasem dolne kłosy żeńskie nietypowo wykształcone z kwiatami męskimi w górze.
Kłosy boczne często na szypułach.
Pęcherzyki na przekroju tępo lub zaokrąglono trójgraniaste lub okrągłe; nieoskrzydlone.
Najniższa podsadka bez pochwy liściowej lub z bardzo krótką, poniżej 5mm długości.
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Carex (turzyca)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) pęcherzyki owłosione (↓nie)
  
    
Carex remota (turzyca rzadkokłosa)
Carex ornithopoda
Carex ornithopoda
(p) kłoski ułożone w gęsty pęczek (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakła ...
· U nasady pędów liczne zielonawe lub jasno-purpurowe pochwy, tylko górne z nich z krótką, szczeciniastą blaszką liściową.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
Carex ornithopoda (turzyca ptasie łapki)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy na stokach.

zobacz też ten takson w innej pozycji klucza

    
    
(p) kłoski nie w pęczku(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· Liście łodygowe (poza najniższymi) z wydłużonymi, równowąskimi blaszkami liściowymi.
    
      
(p) owoce w górze z dyskiem (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładani ...
      
      
(p) owoce w górze bez dysku(↑nie)
      
        
Carex lasiocarpa
Carex lasiocarpa (turzyca nitkowata)
(p) rośliny ponad 50cm wysokości (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· Kłosy żeńskie podługowato-cylindryczne, 1-3cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
Carex lasiocarpa (turzyca nitkowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Torfowiska i szuwary.

Patrz także ta pozycja klucza.

        
        
(p) rośliny poniżej 50cm wysokości(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· Kłosy żeńskie jajowate, podługowato-jajowate lub kuliste, 0.3-1.5cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
        
          
(p) przysadka najniższego kłoska łuskowata lub szczeciniasta (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
          
            
Carex ericetorum (turzyca wrzosowiskowa)
Carex ericetorum (turzyca wrzosowiskowa)
Carex ericetorum (turzyca wrzosowiskowa)
(p) liście ciemnozielone, grubawe, sztywne (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· Blaszka liściowa naga.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się p ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawy ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajdu ...
Carex ericetorum (turzyca wrzosowiskowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Widne bory, wrzosowiska.
            
            
Carex montana (turzyca pagórkowa)
Carex montana (turzyca pagórkowa)
(p) liście bladozielone, wiotkie(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· Blaszki liście wierzchem krótko owłosione, 1-2mm szerokości, bladozielone, wiotkie. Stare liście kędzierzawo poskręcane.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
Carex montana (turzyca pagórkowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche murawy, widne lasy.
            
          
(p) przysadka najniższego kłoska równowąska, długa(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym ...
          
            
Carex pilulifera (turzyca pigułkowata)
Carex pilulifera (turzyca pigułkowata)
(p) roślina gęstokępkowa (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· Kłoski silnie zbliżone, niemal tworzą pęczek..
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ró ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
Carex pilulifera (turzyca pigułkowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Ubogie lasy, wrzosowiska.
            
            
(p) rośliny z długimi czołgającymi się kłączami(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· Kłosy ±oddalone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
            
              
(p) kłosy żeńskie krępe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Pęcherzyki tępo-trójgraniaste, 2.5-3mm długości, zielonawe, z nerwami, dość gęsto pokryte białawymi, błyszczącymi włoskami; z bardzo krótkim, płytko wciętym dzióbkiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
Carex globularis (turzyca kulista)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne lasy sosnowe.
              
              
Carex tomentosa (turzyca filcowata)
Carex tomentosa (turzyca filcowata)
Carex tomentosa (turzyca filcowata)
(p) kłosy żeńskie podługowate(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· Pęcherzyki okrągło-trójgraniaste, 2-2.5mm długości, szarawe, bez nerwów, bardz gęsto pokryte krótkimi szczeciniastymi włoskami; bez dzióbka, w górze z krótkim dwuzębnym rdzawym wcięciem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
Carex tomentosa (turzyca filcowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy i zarośla.
              
  
(p) pęcherzyki nagie(↑nie)
  
    
Carex pallescens (turzyca blada)
Carex pallescens (turzyca blada)
Carex pallescens (turzyca blada)
(p) liście obustronnie owłosione (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
· Kłosów żeńskich 2-4, ±skupione, krótkocylindryczne, 8-20mm długości, gęste, na gałązkach 1-3cm dlugości, wzniesione lub częściej zwieszające się.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
Carex pallescens (turzyca blada)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy, zarośla, zręby.
    
    
(p) liście nagie(↑nie)
· ta cecha di ...
· Dolna podsadka w nasadzie nie owłosiona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znaj ...
    
      
(p) pęcherzyki gęsto pokryte brodawkami (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
· Kłoski żeńskie na ±długich stopkach, zwykle zwisłe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
      
        
Carex limosa (turzyca bagienna)
Carex limosa (turzyca bagienna)
Carex limosa (turzyca bagienna)
(p) liście wąskie, rynienkowate, sinozielone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· Dolna podsadka krótsza od kwiatostanu, rzadziej mu równa.
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersj ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
Carex limosa (turzyca bagienna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Torfowiska.
        
        
Carex magellanica
(p) liście szerokie, płaskie, żywozielone(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· Dolna podsadka zwykle równa kwiatostanowi lub dłuższa od niego.
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy nie ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
  Torfowiska.
        
      
(p) pęcherzyki bez brodawek(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· Korzenie nie są gęsto pokryte żółtymi włoskami.
      
        
Carex supina (turzyca delikatna)
(p) z długimi czołgającymi się kłączami (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
· Pęcherzyki lśniące, jajowate do prawie okrągłych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajdu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania k ...
Carex supina (turzyca delikatna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy stepowe.
        
        
(p) bez czołgających się kłączy(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
· Pęcherzyki matowe, jeśli lśniące to wtedy jajowato-lancetowate.
        
          
Carex pseudocyperus (turzyca nibyciborowata)
Carex pseudocyperus (turzyca nibyciborowata)
Carex pseudocyperus (turzyca nibyciborowata)
(p) kłoski żeńskie na długiej szypule, gęste, długie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Najniższa podsadka dłuższa od kwiatostanu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
Carex pseudocyperus (turzyca nibyciborowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Szuwary, torfowiska niskie.
          
          
(p) kłoski żeńskie siedzące, wzniesione(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Rośliny 5-40(100)cm wysokości; liście 1-6mm szerokości.
          
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu
literatura · references
· Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.136 [86.2]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.619 [15]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.837 [3]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.842 [40]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 24.03.2017 · powstała/was created 16.02.2017

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Carex_klosy_rozne_1_meski_3_znamiona_podsadka_bez_pochwy.htm"> turzyce o kłosach różnych, trzech znamionach, jednym kłosie męskim, podsadce bez pochwy - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>