takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Carex depressa Link ssp. transsilvanica ;(Schur) Egorova

turzyca siedmiogrodzka
Carex transsilvanica Schur