atlas-roslin.pl

Cladium mariscus (L.) Pohl [🔉 kla·di·um]

kłoć wiechowata
Cladium mariscus (L.) R. Br.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cladium mariscus (kłoć wiechowata)
pokrój
Cladium mariscus (kłoć wiechowata)
liście
Cladium mariscus
Cladium mariscus
Cladium mariscus (kłoć wiechowata)
wiecha z kwiatami
Cladium mariscus (kłoć wiechowata)
wiecha z kwiatami
Cladium mariscus (kłoć wiechowata)
ząbkowanie brzegu i kila liścia
Cladium mariscus (kłoć wiechowata)
Cladium mariscus (kłoć wiechowata)
Cladium mariscus (kłoć wiechowata)
cechy diagnostyczne w kluczu:Cyperaceae (turzycowate)kl 6453

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.369 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie - Cladium mariscus (kłoć wiechowata)
Cladium mariscus
ekologiczne liczby wskaźnikowe Cladium mariscus (kłoć wiechowata)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
cechy diagnostyczne w kluczu:Cyperaceae (turzycowate)kl 6453

wybrane okazy · selected collections

#7
sm.080630-3
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Jezioro Garbicz koło Garbicza/
#4
pkob.090702-5
leg. Piotr Kobierski
/okolice Brodów Żarskich woj. lubuskie/
#2
pkob.100719-2
leg. Piotr Kobierski
/Kotlina Zasiecka/
#2
pkob.080531-7
leg. Piotr Kobierski
/jezioro Głębokie gm. Brody, woj.lubuskie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.841 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.618+613k [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.605 [9]
 • Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.128+221 [86.2]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.274 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.652 [11]
 • Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1935 — Flora URSS. T.3 p.102+t5 [85.3]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.288 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.836 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji