atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.383)
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Carex chordorrhiza Ehrh.

turzyca strunowa
Carex chordorrhiza (turzyca strunowa)
27.04.2014, okolice Parczewa; copyright © by Maria Zacharczuk
Carex chordorrhiza (turzyca strunowa)
3D
Carex chordorrhiza (turzyca strunowa)
Carex chordorhiza
Carex chordorhiza
Carex chordorhiza
Carex chordorrhiza (turzyca strunowa)
3D
Carex chordorrhiza (turzyca strunowa)
Carex chordorrhiza (turzyca strunowa)
Carex chordorrhiza (turzyca strunowa)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Carex (turzyca)kl 1406
Carex chordorrhiza (turzyca strunowa)
3D
Roślina z długimi, rozgałęziającymi się, czołgającymi się kłączami, z węzłów wyrastają pędy wegetatywne i kwiatowe.

Kwiatostan główkowaty, złożony z 3 – 5 tak ciasno przylegających do siebie kłosów, że wyglądają jak jeden kłos.

Pęcherzyki lśniące, z krótkim, niepodzielonym dzióbkiem, w górze biało błoniasto obrzeżonym.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.383 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Carex chordorrhiza (turzyca strunowa)
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadka. Torfowiska przejściowe i wysokie wśród mchów torfowców (Sphangum).

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20160704.2.jkr - Carex chordorrhiza (turzyca strunowa); torfowisko Zocie (Mazury)
160704-2
leg. Jerzy Kruk
/torfowisko Zocie (Mazury)/ #3, 4.3D
znalezisko 20140427.1.mzch - Carex chordorrhiza (turzyca strunowa); okolice Parczewa
140427-1
leg. Maria Zacharczuk
/okolice Parczewa/ #2
znalezisko 20140511.1.mzch - Carex chordorrhiza (turzyca strunowa); okolice Parczewa
140511-1
leg. Maria Zacharczuk
/okolice Parczewa/ #5
znalezisko 20140519.1.mzch - Carex chordorrhiza (turzyca strunowa); okolice Parczewa
140519-1
leg. Maria Zacharczuk
/okolice Parczewa/ #1
znalezisko 00010000.421.mr; Suwalszczyzna
421
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #3