fot. mzch-2017_2-IMG_9001 (400×522) — copyright © by Maria Zacharczuk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carex chordorrhiza (turzyca strunowa)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

19.05.2014, okolice Parczewa
copyright © by Maria Zacharczuk