(zespół) Ass.Oreochloetum distichae (subnivale) Pawł. 1926

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Oreochloetum distichae (subnivale)

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Oreochloetum distichae (subnivale) — regionalnie

Silene acaulis (lepnica bezłodygowa)[ssp. norica]
Minuartia sedoides (mokrzyca rozchodnikowata)
Gentiana frigida (goryczka przeźroczysta)
Senecio carniolicus (starzec kraiński)
Luzula spicata (kosmatka kłosowa)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Oreochloetum distichae (subnivale)

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Juncion trifidi (wysokogórskie naturalne murawy acidofilne) — ChCl

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Caricetalia curvulae — ChCl

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Juncetea trifidi (wysokogórskie murawy acidofilne)

Silene acaulis (lepnica bezłodygowa)[ssp. norica]
Minuartia sedoides (mokrzyca rozchodnikowata)
Androsace obtusifolia (naradka tępolistna)
Primula minima (pierwiosnek maleńki)
Gentiana frigida (goryczka przeźroczysta)
Euphrasia minima (świetlik maleńki)
Veronica bellidioides (przetacznik stokrotkowy)
Campanula alpina (dzwonek alpejski)
Senecio carpaticus (starzec karpacki)
Senecio carniolicus (starzec kraiński)
Hieracium alpinum (jastrzębiec alpejski)[f.]
Hieracium piliferum (jastrzębiec włosisty)
Luzula spicata (kosmatka kłosowa)
Juncus trifidus (sit skucina)
Oreochloa disticha (boimka dwurzędowa)
Agrostis rupestris (mietlica skalna)
Avenula versicolor (owsica pstra)
Festuca airoides (kostrzewa niska)
Huperzia selago (wroniec widlasty)[f. imbricata]
Cladonia uncialis ([porost])[f.]
 
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Oreochloetum_distichae_(subnivale).htm"> Oreochloetum distichae (subnivale) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>