(zespół) Ass.Oreochloetum distichae (subnivale) Pawł. 1926

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Oreochloetum distichae (subnivale)

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Oreochloetum distichae (subnivale) — regionalnie

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Oreochloetum distichae (subnivale)

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Juncion trifidi (wysokogórskie naturalne murawy acidofilne) — ChCl

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Caricetalia curvulae — ChCl

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Juncetea trifidi (wysokogórskie murawy acidofilne)