(związek) All.Cirsio-Brachypodion pinnati Hadač et Klika 1944 em. Krausch 1961

zwarte stepy łąkowe

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Cirsio-Brachypodion pinnati

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Cirsio-Brachypodion pinnati

Stipa joannis (ostnica Jana)[var. penicillifera]

 

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Cirsio-Brachypodion pinnati

+ (regionalnie) przechodzące z O.Brometalia erecti  

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Cirsio-Brachypodion pinnati

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Festucetalia valesiacae (murawy kserotermiczne o charakterze kontynentalnym)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Festuco-Brometea (murawy kserotermiczne)

w Polsce także przechodzące z ChO. O.Brometalia erecti