atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Erysimum odoratum Ehrh. [🔉 e·ri·si·mum *]

pszonak pannoński
Erysimum erysimoides (L.) Fritsch · Erysimum pannonicum Crantz
Erysimum Erysimum Erysimum ErysimumErysimumpszonak sztywny (Erysimum marschallianum)pszonak obłączysty (Erysimum repandum)
Erysimum odoratum
pokrój; 16.05.2004, Towarne Góry; copyright © by Antoni Mielnikow
Erysimum odoratum
pokrój
Erysimum odoratum
kwiatostan
Erysimum odoratum (pszonak pannoński)
Erysimum odoratum (pszonak pannoński)
Erysimum odoratum (pszonak pannoński)
Erysimum odoratum (pszonak pannoński)
Erysimum odoratum (pszonak pannoński)
Erysimum odoratum (pszonak pannoński)
Erysimum odoratum (pszonak pannoński)
cechy diagnostyczne w kluczu:Erysimum (pszonak)kl 1479

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Erysimum odoratum (pszonak pannoński)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Erysimum odoratum (pszonak pannoński)
Rzadki, na południu Polski. Murawy kserotermiczne.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.