takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Erysimum odoratum Ehrh.

pszonak pannoński
Erysimum erysimoides (L.) Fritsch · Erysimum pannonicum Crantz
na stronie — występowanie
Erysimum odoratum

pokrój; 16.05.2004, Towarne Góry; copyright © by Antoni Mielnikow

Erysimum odoratum

pokrój

Erysimum odoratum

kwiatostan

Erysimum odoratum (pszonak pannoński)
Erysimum odoratum (pszonak pannoński)
Erysimum odoratum (pszonak pannoński)
Erysimum odoratum (pszonak pannoński)
Erysimum odoratum (pszonak pannoński)
Erysimum odoratum (pszonak pannoński)
Erysimum odoratum (pszonak pannoński)

występowanie

Erysimum odoratum (pszonak pannoński)
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki, na południu Polski. Murawy kserotermiczne.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.