atlas-roslin.pl
efemerofit [24][491]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (CR) [234]

Erysimum repandum L. [🔉 e·ri·si·mum *]

pszonak obłączysty
Erysimum Erysimum Erysimum ErysimumErysimumpszonak pannoński (Erysimum odoratum)pszonak Wahlenberga (Erysimum wahlenbergii)
Erysimum repandum (pszonak obłączysty)
copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska
Erysimum repandum (pszonak obłączysty)
cechy diagnostyczne w kluczu:Erysimum (pszonak)kl 1473

występowanie

ekologiczne liczby wskaźnikowe Erysimum repandum (pszonak obłączysty)
Bardzo rzadki, głównie na południu Polski. Miejsca ruderalne, pola.

Roślina jednoroczna.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (CR); archeofit; pochodzenie: Eurazja [czas przybycia na teren Polski: XIX/XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych