oznaczanie

Przy oznaczaniu większości gatunków tej rodziny ważne są cechy owoców, ich kształt, położenie przegrody rzekomej, forma znamienia słupka. Pewne oznaczenie wymaga fazy zaawansowanego kwitnienia, gdy pierwsze owoce są już znacznie rozwinięte. Pomocna jest znajomość barwy korony, forma działek kielicha i inne cechy kwiatów.
Kluczowa rolę pełni owłosienie i kształt włosków — te mogą być nierozgałęzione lub rozgałęzione, często wieloramienne, gwiazdkowate (!potrzebna dobra lupa).
Czasem pomocna jest taka cechy jak śluzowacenie powierzchni nasion w kontakcie z wodą, forma dolnych liści łodygowych i odziomkowych, zapach kwiatów i roztartego ziela.
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: dwuliścienne - okwiat niezróżnicowany lub zredukowany - zielne]
  
owocem nie jest typowa łuszczyna (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim ...
  
  
owocem jest łuszczyna (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony ...
  
    
    
    
owoce wydłużone — długość łuszczyny od początku rozwoju przekracza trzykrotność szerokości (↑nie)
    
      
z włoskami rozgałęzionymi (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
      
        
dolne liście wielokrotnie pierzastodzielne (↓nie)
Descurainia sophia
Descurainia sophia
Descurainia sophia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pr ...
· Kwiaty bardzo drobne.
Descurainia sophia (stulicha psia)
wystepowanie
syn. Sisymbrium sophia · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Siedliska ruderalne, przydroża, ugory, okolice budynków; na glebach rożnego rodzaju, suchych do umiarkowanie wilgotnych, zasadowych lub kwaśnych, w miejscach nasłonecznionych.
        
        
inne liście (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
        
          
          
          
kwiaty żółte (↑nie)
  Tutaj: pszonak (Erysimum), część gatunków z rodzaju głodek (Draba), niektóre uprawiane ozdobne.
          
      
nagie lub z włoskami prostymi (↑nie)