atlas-roslin.pl
 » klucz » system » subReg. Tracheophyta » Div. Euphyllophyta » Div. Spermatophyta » Div. Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superrosids » rosids » eurosids » Malvidae » Ord. Brassicales »

Fam. Brassicaceae [🔉 bras·si·ka·ce·e]

kapustowate, krzyżowe
Cruciferae
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Przy oznaczaniu większości gatunków tej rodziny ważne są cechy owoców, ich kształt, położenie przegrody rzekomej, forma znamienia słupka. Pewne oznaczenie wymaga fazy zaawansowanego kwitnienia, gdy pierwsze owoce są już znacznie rozwinięte. Pomocna jest znajomość barwy korony, forma działek kielicha i inne cechy kwiatów.
Kluczowa rolę pełni owłosienie i kształt włosków — te mogą być nierozgałęzione lub rozgałęzione, często wieloramienne, gwiazdkowate (!potrzebna dobra lupa).
Czasem pomocna jest taka cechy jak śluzowacenie powierzchni nasion w kontakcie z wodą, forma dolnych liści łodygowych i odziomkowych, zapach kwiatów i roztartego ziela.
↓nieowocem nie jest typowa łuszczyna
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie owocem jest łuszczyna
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie owoce wydłużone — długość łuszczyny od początku rozwoju przekracza trzykrotność szerokości
↓niez włoskami rozgałęzionymi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓niedolne liście wielokrotnie pierzastodzielne
Descurainia sophia
Descurainia sophia
Descurainia sophia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty bardzo drobne.
▶ Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl (stulicha psia)
wystepowanie - Descurainia sophia (stulicha psia)
syn. Sisymbrium sophia L. · antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Siedliska ruderalne, przydroża, ugory, okolice budynków; na glebach rożnego rodzaju, suchych do umiarkowanie wilgotnych, zasadowych lub kwaśnych, w miejscach nasłonecznionych.
↑nie inne liście
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie kwiaty żółte
  Tutaj: pszonak (Erysimum), część gatunków z rodzaju głodek (Draba), niektóre uprawiane ozdobne.
↑nie nagie lub z włoskami prostymi
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.19 [71.3]
 • Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.126 [16.4II]
 • Kubát, K., 2002 — Klíč ke květeně České republiky p.237 [105]
 • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.86 [86.4]
 • Komarov, V.L., Busch, N.A., 1939 — Flora URSS. T.8 p.339 [85.8]
 • Klokov, M.V., Visjulina, O.D., 1953 — Flora URSR. T.5 Nymphaeaceae — Cruciferae — Platanaceae p.203 [89.5]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.254 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.176+58k+60k+61k [15]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.196 [3]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.134 [80]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji