atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div. Euphyllophyta » Div. Spermatophyta » Div. Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superrosids » rosids » eurosids » Malvidae » Ord. Brassicales » Fam. Brassicaceae »

Sisymbrium [🔉 si·sim·bri·um]

stulisz
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
  
↓nie(z) łuszczyny przylegające do osi kwiatostanu
Sisymbrium officinale (stulisz lekarski)
Sisymbrium officinale (stulisz lekarski)
Sisymbrium officinale (stulisz lekarski)
Sisymbrium officinale (stulisz lekarski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ...
· W owłosieniu włoski proste i włoski szczeciniaste z cebulowatą podstawą.
Sisymbrium officinale (stulisz lekarski)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze Polski
  Pospolity na niżu i pogórzu. Miejsca ruderalne, szlaki komunikacyjne, przy zabudowaniach, rzadziej jako chwast upraw okopowych i ogrodowy.
  
  
↑nie (z) łuszczyny odstające
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
  
    
↓nie(z) liście niepodzielone
Sisymbrium strictissimum
liście niepodzielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· Łuszczyny wyraźnie grubsze od szypuły, 3 – 6 (8) cm długości.
· ta cecha diagnostycz ...
Sisymbrium strictissimum (stulisz sztywny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Rzadki, na południu, koło Warszawy i Bydgoszczy. Aluwia, zarośla.
    
    
↑nie (z) liście podzielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
    
      
↓nie(z) łuszczyny średnicą zbliżone do szypuły; dość długie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
· Kwiaty jasnożółte, w gronach po 15 – 30 sztuk.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
      
        
↓nie(z) łodyga w dole z odstającymi szczecinkami
Sisymbrium altissimum
Sisymbrium altissimum
liście w dole pędu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· Roślina zielona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym g ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakł ...
Sisymbrium altissimum (stulisz pannoński)
wystepowanie
stulisz szczotkowaty · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Częsty. Miejsca piaszczyste lub żwirowate, brzeg rzek, szlaki komunikacyjne, tereny ruderalne, nieużytki.
        
        
↑nie (z) łodyga krótko i miękko owłosiona
Sisymbrium orientale (stulisz wschodni)
XL
Sisymbrium orientale (stulisz wschodni)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· Górne liście ogonkowe, niepodzielone, wąsko-eliptyczne lub wąsko-odwrotnielancetowate lub oszczepowate, z lancetowatą łatką szczytową.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
  Efemerofit. Tereny ruderalne. Preferuje słoneczne miejsca, podłoże zasadowe.
        
      
↑nie (z) łuszczyny grubsze od szypuły; dość krótkie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· Grona wielokwiatowe.
· ta cecha diagnostyczna ...
      
        
↓nie(z) roślina obficie owłosiona
Sisymbrium loeselii
Sisymbrium loeselii (stulisz Loesela)
Sisymbrium loeselii
kwiatostan
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· Szypułka łuszczyny prosta, ± prostopadła do osi kwiatostanu, bardzo cienka, ok. 2× krótsza od łuszczyny o długości 15 – 45 mm, te łukowato wygięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
Sisymbrium loeselii (stulisz Loesela)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze Polski
  Częsty. Miejsca ruderalne, wzdłuż szlaków komunikacyjnych. Na glebach lekkich ale żyznych, zasobnych w azot.
        
        
↑nie (z) rośliny niemal nagie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· Szypuły wielokrotnie krótsze od łuszczyn.
        
          
↓nie(z) kwiaty drobne; łuszczyny przewyższają kwiatostan
Sisymbrium irio (stulisz gładki)
XL
Sisymbrium irio (stulisz gładki)
XL
Sisymbrium irio (stulisz gładki)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· Kwiaty jasnożółte; płatki 2.5 – 4 mm długości; działki 2 – 2.5 mm długości, bez rożków na szczycie; pylniki ok. 0.7 mm długości; nasiona ok. 1 mm długości.
  Rzadki zawlekany efemerofit. Tereny ruderalne, piaszczyste.
          
          
↑nie (z) kwiaty większe; łuszczyny nie przewyższają kwiatostanu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· Płatki 4 – 9 mm długości; działki 3.5 – 5 mm długości; pylniki 1 – 3 mm długości.
          
            
↓nie(z) skałki gipsowe, murawy stepowe
Sisymbrium polymorphum (stulisz miotłowy)
Sisymbrium polimorphum
Sisymbrium polymorphum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje s ...
· Dolne i środkowe liście łodygowe przeważnie pierzasto-dzielne, końcowy odcinek wąsko eliptyczny do wąsko odwrotnie lancetowatego, u liści odziomkowych nie dłuższy jak 4 cm. Rzadziej liście środka łodygi mogą być niewcinane, wąsko eliptyczne lub wąsko lancetowate.
Sisymbrium polymorphum (stulisz miotłowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Siedliska naturalne w kilku miejscach na Wyżynie Małopolskiej - skałki gipsowe, murawy stepowe.
            
            
↑nie (z) siedliska ruderalne, zawlekane
· ta cecha diagnos ...
· Rośliny zawlekane; na siedliskach ruderalnych.
            
              
↓nie(z) zewnętrzne działki z rożkiem
Sisymbrium wolgense (stulisz nadwołżański)
Sisymbrium wolgense (stulisz nadwołżański)
Sisymbrium wolgense (stulisz nadwołżański)
· ta cecha diagnostyczna ...
· Zewnętrzne działki z rożkiem pod szczytem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne el ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
Sisymbrium wolgense (stulisz nadwołżański)
wystepowanie
syn. Sisymbrium volgense · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Roślina z terenów Europy południowo-wschodniej; u nas zawlekana i bardzo rzadko spotykana na terenach ruderalnych, w pobliżu zabudowań.
              
              
↑nie (z) działki bez rożka
Sisymbrium austriacum (stulisz austriacki)
Sisymbrium austriacum (stulisz austriacki)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
· Szypułki owoców po części proste, po części łukowato wygięte ku osi kwiatostanu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· ta cecha diagnostyczna jes ...
  Bardzo rzadko zawlekane. Na siedliskach ruderalnych.
              
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu