efemerofit [24][234]

Sisymbrium austriacum Jacq.

stulisz austriacki
Sisymbrium austriacum (stulisz austriacki)
08.2012, OB Berlin; copyright © by Paweł Kalinowski

cechy charakterystyczne

Roślina dwuletnia lub bylina, (10)30-60(100) cm wysokości.

space

Zewnętrzne działki bez rożka pod szczytem, przylegające w czasie kwitnienia. Płatki 4-7 mm długości. Pylniki 1-1.5 mm długości.

space

Kwitnie kwiecień/maj — czerwiec.

występowanie

Bardzo rzadko zawlekane. Na siedliskach ruderalnych.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: Europa środkowa, południowa i zachodnia [czas przybycia na teren Polski: XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych