atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Cardamine asarifolia L. [🔉 kar·da·mi·ne *]