antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (CR) [234]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Conringia orientalis (L.) Dumort.

pszonacznik wschodni
Conrigia orientalis (L.) Andrz.
na stronie — występowanie
Conringia orientalis (pszonacznik wschodni)
07.06.2009, Wola Zagojska (Niecka Nidziańska); copyright © by Jerzy Kruk
Conringia orientalis (pszonacznik wschodni)
Conringia orientalis (pszonacznik wschodni)
Conringia orientalis (pszonacznik wschodni)
po obu stronach znajdują się owocujące egzemplarze czechrzycy grzebieniowej (Scandix pecten-veneris)
Conringia orientalis (pszonacznik wschodni)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Roślina jednoroczna.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony. Archeofit.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (CR); archeofit; pochodzenie: Europa, Azja i Afryka [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych