atlas-roslin.pl

Camelina [🔉 ka·me·li·na]

lnicznik
  
↓niegęsto owłosione, łodyga z licznymi włoskami pojedynczymi >:1mm
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne el ...
· Nasiona (0.9) 1 – 1.4 (1.5) mm długości. Klapy łuszczynek dyskowato sklepione, 1.7 – 3.1 mm wysokości.
· ta cecha diagnost ...
  
    
↓nieniemal wyłącznie z włoskami pojedynczymi >3.5mm
Camelina rumelica (lnicznik rumelijski)
Camelina rumelica (lnicznik rumelijski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Działki (2.7) 3 – 4 (4.5) mm długości. Płatki 6 – 9 mm długości, w początku kwitnienia żółte, przekwitające białawe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
    
    
↑nie włoski pojedyncze na łodydze <2.5 mm, między nimi liczne włoski rozgałęzione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· Działki 1.7 – 3 (3.2) mm długości. Płatki 2.5 – 5 mm długości, przez cały czas kwitnienia żółte lub jasnożółte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
    
      
↓niepłatki do 4 mm długości; łuszczynka bez siateczkowatej nerwacji
Camelina microcarpa
pokrój
Camelina microcarpa (lnicznik drobnoowocowy)
Camelina microcarpa (lnicznik drobnoowocowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· Łuszczyny (2) 2.5 – 4.5 (5) mm szerokości, stosunkowo słabo rozdęte (1.8 – 3 mm grubości); dojrzałe klapy bez wyraźniej siateczki nerwacji, co najwyżej z ±widocznym nerwem głównym.
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
Camelina microcarpa (lnicznik drobnoowocowy)
wystepowanie
syn. Camelina microcarpa · antropofit zadomowiony we florze Polski
      
      
↑nie płatki powyżej 4 mm długości; łuszczynka z siateczkowatą nerwacją
Camelina sativa
Camelina sativa
Camelina sativa (lnicznik siewny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Łuszczyny (3.6) 4 – 5 (5.5) mm szerokości, silnie rozdęte (3.2 – 4.2 mm grubości); dojrzałe klapy z wyraźną siateczką nerwacji i nerwem głównym.
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
Camelina sativa (lnicznik siewny)
wystepowanie
lnianka siewna · antropofit zadomowiony we florze Polski
  ssp. zingeri
      
  
↑nie nagie lub rzadko owłosione, łodyga bez włosków pojedynczych lub te nieliczne, <0.5mm
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ró ...
· Nasiona (1.5) 1.6 – 2.9 mm długości. Klapy łuszczynek silnie brzuchato wydęte, 3.1 – 5.5 mm wysokości.
· ta cecha diagnost ...
  
    
↓niedojrzałe łuszczynki powyżej 5 mm szerokości; nasiona ponad 2 mm długości
Camelina alyssum (lnicznik właściwy)
XL
Camelina alyssum (lnicznik właściwy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
· Dojrzałe łuszczynki 5 – 7 mm szerokości i (3.6) 4 – 5.5 mm grubości.
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
Camelina alyssum (lnicznik właściwy)
lnicznik cuchnący · takson wymarły na terenie Polski
  Dawny chwast lnu.
    
    
↑nie dojrzałe łuszczynki do 5 mm szerokości; nasiona do 2 mm długości
Camelina sativa
Camelina sativa
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· Dojrzałe łuszczynki 3.5 – 5 (5.5) mm szerokości i (3) 3.2 – 4.2 (4.4) mm grubości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
Camelina sativa (lnicznik siewny)
wystepowanie
lnianka siewna · antropofit zadomowiony we florze Polski
  ssp. sativa

Chwast upraw, miejsca ruderalne.