Camelina

lnicznik
  
↓niegęsto owłosione, łodyga z licznymi włoskami pojedynczymi >:1mm
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne e ...
· Nasiona (0.9)1-1.4(1.5)mm długości. Klapy łuszczynek dyskowato sklepione, 1.7-3.1mm wysokości.
· ta cecha diagnost ...
  
    
↓nieniemal wyłącznie z włoskami pojedynczymi >3.5mm
Camelina rumelica (lnicznik rumelijski)
Camelina rumelica (lnicznik rumelijski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Działki (2.7)3-4(4.5)mm długości. Płatki 6-9mm długości, w początku kwitnienia żółte, przekwitające białawe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
    
    
↑nie włoski pojedyncze na łodydze <2.5mm, między nimi liczne włoski rozgałęzione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· Działki 1.7-3(3.2)mm długości. Płatki 2.5-5mm długości, przez cały czas kwitnienia żółte lub jasnożółte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
    
      
↓niepłatki do 4mm długości; łuszczynka bez siateczkowatej nerwacji
Camelina microcarpa
pokrój
Camelina microcarpa (lnicznik drobnoowocowy)
Camelina microcarpa (lnicznik drobnoowocowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· Łuszczyny (2)2.5-4.5(5)mm szerokości, stosunkowo słabo rozdęte (1.8-3mm grubości); dojrzałe klapy bez wyraźniej siateczki nerwacji, co najwyżej z ±widocznym nerwem głównym.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Camelina microcarpa (lnicznik drobnoowocowy)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
      
      
↑nie płatki powyżej 4mm długości; łuszczynka z siateczkowatą nerwacją
Camelina sativa
Camelina sativa
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· Łuszczyny (3.6)4-5(5.5)mm szerokości, silnie rozdęte (3.2-4.2mm grubości); dojrzałe klapy z wyraźną siateczką nerwacji i nerwem głównym.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Camelina sativa (lnicznik siewny)
wystepowanie
lnianka siewna · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  ssp. zingeri
      
  
↑nie nagie lub rzadko owłosione, łodyga bez włosków pojedynczych lub te nieliczne, <0.5mm
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, r ...
· Nasiona (1.5)1.6-2.9mm długości. Klapy łuszczynek silnie brzuchato wydęte, 3.1-5.5mm wysokości.
· ta cecha diagnost ...
  
    
↓niedojrzałe łuszczynki powyżej 5mm szerokości; nasiona ponad 2mm długości
Camelina alyssum (lnicznik właściwy)
XL
Camelina alyssum (lnicznik właściwy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· Dojrzałe łuszczynki 5-7mm szerokości i (3.6)4-5.5mm grubości.
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
Camelina alyssum (lnicznik właściwy)
lnicznik cuchnący · takson wymarły na terenie Polski
  Dawny chwast lnu.
    
    
↑nie dojrzałe łuszczynki do 5mm szerokości; nasiona do 2mm długości
Camelina sativa
Camelina sativa
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Dojrzałe łuszczynki 3.5-5(5.5)mm szerokości i (3)3.2-4.2(4.4)mm grubości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
Camelina sativa (lnicznik siewny)
wystepowanie
lnianka siewna · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  ssp. sativa

Chwast upraw, miejsca ruderalne.