fot. mo-Camelina_microcarpa_2 (368×520) — copyright © by Błażej Gierczyk
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Camelina microcarpa

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

22.05.2004, WPN, wiadukt kolejowy
copyright © by Błażej Gierczyk