antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony [234]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Camelina microcarpa Andrz. ssp. sylvestris (Wallr.) Hiitonen

lnicznik drobnoowocowy leśny
na stronie — występowanie · znaleziska
Camelina microcarpa

pokrój; 22.05.2004, WPN, wiadukt kolejowy; copyright © by Błażej Gierczyk

Camelina microcarpa (lnicznik drobnoowocowy)
Camelina microcarpa (lnicznik drobnoowocowy)
Camelina microcarpa (lnicznik drobnoowocowy)
Camelina microcarpa (lnicznik drobnoowocowy)
Camelina microcarpa (lnicznik drobnoowocowy)
Camelina microcarpa (lnicznik drobnoowocowy)
Camelina microcarpa

owoce

Camelina microcarpa

szczyt kwiatostanu

występowanie

Występuje na terenach ruderalnych, kserotermicznych terenach trawiastych i jako chwast upraw.

Roślina jednoroczna.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia. Archeofit.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa i Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

znalezisko 20090611.5.and - Camelina microcarpa (lnicznik drobnoowocowy); Uniejów-Rędziny k. Miechowa

6f · 20090611.5.and
leg. Anna Nowak-Dańda
/Uniejów-Rędziny k. Miechowa/

znalezisko 20040522.10.mo; WPN, wiadukt kolejowy

3f · 20040522.10.mo
leg. Błażej Gierczyk
/WPN, wiadukt kolejowy/