Brassicaceae - owoce krępe

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Brassicaceae (kapustowate)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) owoc nie pęka klapami (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu str ...
  
  
(p) owoc łuszczynka (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
  
    
(p) łuszczynka spłaszczona prostopadle do przegrody (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
    
      
(p) łuszczynka oskrzydlona (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
      
        
(p) kwiaty żółte (↓nie)
Biscutella laevigata
Biscutella laevigata (pleszczotka górska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zna ...
· Płatki żółte.
Biscutella laevigata (pleszczotka górska)
wystepowanie
pleszczotka gładkołuszczynkowa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy na skałach i żwirze wapiennym w Tatrach, usypiska, hałdy galmanowe
        
        
(p) kwiaty białe lub fioletowe (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· Płatki korony białe lub fioletowe, rzadko żółte albo ich brak.
        
          
(p) płatki korony różnią się wielkością (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
          
            
(p) pęd bezlistny (↓nie)
Teesdalea nudicaulis
Teesdalea nudicaulis (chroszcz nagołodygowy)
Teesdalea nudicaulis (chroszcz nagołodygowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· Pręciki z łuskowatym przydatkiem u nasady.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
Teesdalea nudicaulis (chroszcz nagołodygowy)
wystepowanie
syn. Guepinia nudicaulis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek częsty ale tylko na niżu Polski. Na różnego rodzaju suchych terenach o glebie piaszczystej, ubogiej, kwaśnej lub lekko kwaśnej.
            
            
(p) pęd ulistniony (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· Nitki pręcików bez przydatków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
  Uprawiane kwiaty jednoroczne lub byliny, czasem przejściowo dziczejące w okolicach uprawy.
            
          
(p) wszystkie płatki korony równej wielkości (↑nie)
          
            
(p) oskrzydlenie bardzo szerokie (↓nie)
Aethionema grandiflorum (skrzydlinka wielkokwiatowa)
Aethionema grandiflorum (skrzydlinka wielkokwiatowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· Liście łodygowe siedzące zwężoną nasadą.
  Uprawiane ozdobne krzewinkowate byliny.
            
            
(p) oskrzydlenie węższe (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· Liście łodygowe obejmują łodygę uszkowatą nasadą.
            
              
(p) płatki drobne lub brak (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· W każdej komorze łuszczynki po jednym nasieniu. Korzeń zarodkowy ułożony na styku liścieni.
              
              
(p) płatki 2-7 mm (↑nie) (↓nie)
Thlaspi arvense
Thlaspi arvense (tobołki polne)
Thlaspi perfoliatum (tobołki przerosłe)
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· W każdej komorze łuszczynki po kilka nasion. Korzeń zarodkowy ułożony na liścieniu.
              
              
(p) drobna roślina wysokogórska (↑nie)
Hutchinsia alpina
Hutchinsia alpina (rzeżuszka alpejska)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
      
(p) łuszczynka nieoskrzydlona (↑nie)
      
        
(p) komory łuszczynki jednonasienne (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest ...
        
          
(p) płatki 4 mm długości (↓nie)
Cardaria draba (pieprznik przydrożny)
Cardaria draba (pieprznik przydrożny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· Owoce wydęte, niepękające klapami (fałszywa łuszczynka), o powierzchni żyłkowanej.
Cardaria draba (pieprznik przydrożny)
wystepowanie
pieprznik wiosnówkowy, pieprzyca strzałkowata · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Głównie na nasypach i terenach kolejowych, poza tym tereny ruderalne, przydroża. Na glebach wysychających, żyznych, różnego typu, od lekkich do ciężkich.
          
          
(p) płatki drobne lub brak (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· Owocem jest łuszczynka pękająca klapami, gładkimi lub z wystającym nerwem.
          
        
(p) komora łuszczynki wielonasienna (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
        
          
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· Łuszczynka w zarysie okrągła lub eliptyczna.
          
          
Capsella bursa-pastoris (tasznik pospolity)
Capsella bursa-pastoris
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· Łuszczynka w obrysie ±trójkątna do odwrotnie sercowatej.
Capsella bursa-pastoris (tasznik pospolity)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Roślina pospolita, wybitnie synantropijna. Przydroża, tereny kolejowe i inne tereny ruderalne, chwast upraw, zruderalizowane trawniki, śmietniki.
          
    
(p) łuszczynka nie spłaszczona lub spłaszczona równolegle z przegrodą (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
    
      
(p) łuszczynka spłaszczona (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
      
        
(p) kwiaty żółte (↓nie)
        
          
(p) łuszczyna w zarysie podługowata, szpiczasta (↓nie)
Draba aizoides (głodek mrzygłód)
Draba nemorosa (głodek żółty)
Draba muralis
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
          
          
(p) łuszczyna w zarysie szeroko eliptyczna do okrągłej, tępa lub wykrojona (↑nie)
Alyssum alyssoides (smagliczka kielichowata)
Alyssum alyssoides (smagliczka kielichowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
          
        
(p) kwiaty białe lub fioletowe (↑nie)
        
          
(p) łuszczyny duże, ponad 1cm szerokości (↓nie)
Lunaria rediviva (miesiącznica trwała)
Lunaria rediviva (miesiącznica trwała)
Lunaria annua
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· Płatki korony czerwonofioletowe, rzadko białe, ponad 10mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
          
          
(p) łuszczyny mniejsze, do 5mm szerokości (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Płatki korony białe lub zaróżowione, poniżej 10mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
          
            
(p) płatki całobrzegie (↓nie)
            
              
(p) łuszczyna okrągława (↓nie)
Lobularia maritima (lobularia nadmorska)
XL
Lobularia maritima (lobularia nadmorska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· W każdej komorze po jednym nasieniu.
Lobularia maritima (lobularia nadmorska)
smagliczka nadmorska · takson uprawiany
  Uprawiany kwiat jednoroczny.
              
              
(p) łuszczyna elipsoidalna (↑nie)
Draba muralis (głodek murowy)
XL
Draba muralis (głodek murowy)
XL
Draba muralis (głodek murowy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Rośliny jednoletnie.
              
            
(p) płatki głęboko wykrojone (↑nie)
            
              
(p) rośliny średniej wielkości (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· Płatki korony 4-6 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
Berteroa incana (pyleniec pospolity)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Miejsca ruderalna, nasypy kolejowe, pobocza dróg, piaski, ugory, rzadko jako chwast w uprawach.
              
              
(p) rośliny drobne (↑nie)
Erophila verna (wiosnówka pospolita)
Erophila verna (wiosnówka pospolita)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· Płatki korony 1.5-4 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
Erophila verna (wiosnówka pospolita)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wczesną wiosną, często masowo w luźnych murawach kserotermicznych i mezofilnych, na polach, ścieżkach, nasypach, w żwirowniach, kamieniołomach, na stanowiskach ruderalnych i jako roślina pionierska na odkrytej glebie.
              
      
(p) łuszczynka niespłaszczona (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
      
        
(p) kwiaty żółte (↓nie)
        
          
(p) nagie lub z włoskami rozgałęzionymi (↓nie)
Rorippa sylvestris
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· Nagie lub tylko z włoskami nierozgałęzionymi.
· ta cecha diagnostyczna jes ...
          
          
(p) z włoskami rozgałęzionymi (↑nie)
Camelina sativa
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· W owłosieniu znajdują się włoski rozgałęzione.
· ta cecha diagnostyczna jes ...
          
        
(p) kwiaty białe (↑nie)
        
          
(p) potężne liście odziomkowe (↓nie)
Armoracia rusticana
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Liście odziomkowe bardzo duże, długoogonkowe, przynajmniej 20 cm długości. Liście łodygowe siedzące zwężoną nasadą.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
Armoracia rusticana (chrzan pospolity)
wystepowanie
syn. Armoracia lapathifolia · antropofit zadomowiony we florze polskiej
          
          
(p) roślina mniejsza (↑nie) (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta d ...
· Klapy łuszczynki z wystającą żyłką środkową.
          
          
(p) drobna roślina wysokogórska (↑nie)
Kernera saxatilis (warzuszka skalna)
Kernera saxatilis (warzuszka skalna)
Kernera saxatilis (warzuszka skalna)
wystepowanie
warzęcha skalna · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Roślina górska, występuje w piętrze dolno- i górnoreglowym Tatr oraz w Pieninach, w szczelinach skał wapiennych i na piargach kwarcytowych.
          
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu