takson wymarły na terenie Polski [24]
· ochrona ścisła (1.239); b/wył. gosp. (§8.1); b/wył. zagr. (§8.3); wymaga ochr. czynnej
· priorytetowy gatunek o znaczeniu wspólnotowym (2109,178)
· Czerwona Lista — EW–wymarły w stanie dzikim na swoich naturalnych stanowiskach
· Czerwona Księga — EW–wymarły w warunkach naturalnych

Cochlearia polonica E. Froehlich

warzucha polska
Cochlearia pyrenaica DC. var. eupyrenaica Thell.
Cochlearia polonica (warzucha polska)
29.04.2007, Źródła Centurii, Hutki-Kanki; copyright © by Jerzy Kruk
Cochlearia polonica (warzucha polska)
Cochlearia polonica (warzucha polska)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu: Cochlearia (warzucha)kl 9461
Cochlearia polonica (warzucha polska)
Rośliny dwuletnie. Łodyga podnosząca się, 15-50cm wysokości.

space

Łuszczyny wąskie, elipsoidalne lub elipsoidalno-lancetowate, na szypułkach 0.2-0.3(0.4)mm średnicy. Nasiona 1.5-2mm długości; ich brodawki dość duże, ± równie wysokie jak szerokie.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.239 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Cochlearia polonica (warzucha polska)
wystepowanie
o mapie występowania
Jest to endemit flory Polski, wymarły na stanowiskach naturalnych (źódliska koło Olkusza). Utworzono stanowiska zastępcze – źródła Centurii (najliczniejsze stanowisko) i Wiercicy na wyż. Krakowsko-Częstochowskiej.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EW – wymarły w stanie dzikim na swoich naturalnych stanowiskach.
Na liście z 2006r. takson miał status — EW – wymarły lub zaginiony na stanowiskach naturalnych
W Europie — En – zagrożony.
Globalnie — En – zagrożony.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070429.1.jkr - Cochlearia polonica (warzucha polska); Źródła Centurii, Hutki-Kanki
070429-1
leg. Jerzy Kruk
/Źródła Centurii, Hutki-Kanki/ #6
znalezisko 00010000.CoPo.kbb - Cochlearia polonica (warzucha polska)
CoPo
leg. Kamila i Bogusław Binkiewicz #4
znalezisko 00010000.B66.bl - Cochlearia polonica (warzucha polska)
B66
leg. Barbara Łotocka #5