⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Brassicaceae (kapustowate)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) owoce wydłużone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
  
    
Isatis tinctoria (urzet barwierski)
Isatis tinctoria (urzet barwierski)
(p) owoce szeroko oskrzydlone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
Isatis tinctoria (urzet barwierski)
urzeł barwierski · efemerofit
  Dawna roślina farbiarska — obecnie rzadko zawlekana na terenach ruderalnych, nasypach kolejowych, przydrożach. Gatunek południowoeuropejski i rejonu śródziemnomorskiego.
    
    
(p) owoce nieoskrzydlone(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Owoc łuszczynopodobny, nie rozpada się klapami i: · jest twardościenny, z przewężeniami, dzieli się poprzecznie na jednonasienne odcinki · albo jest rozdęty, o miękkich ściankach i watowatym wnętrzu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
  Tutaj pospolity chwast rzodkiew świrzepa (Raphanus raphanistrum) i popularne rośliny uprawne jak rzodkiewka i rzodkiew rzodkiew zwyczajna (Raphanus sativus).
    
  
(p) owoce krępe(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
  
    
(p) z włoskami rozgałęzionymi (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
    
      
Neslia paniculata (ożędka groniasta)
Neslia paniculata (ożędka groniasta)
(p) wszystkie liście niepodzielone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· Płatki krótsze niż 3 mm.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
Neslia paniculata (ożędka groniasta)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Chwast pól uprawnych, zwłaszcza zbóż ozimych i w okopowych, przydroża, tereny ruderalne. Na glebach żyznych, gliniastych lub ilastych.
      
      
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
(p) dolne liście podzielone(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Płatki ponad 3 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta d ...
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Najróżniejsze siedliska, przeważnie o charakterze ruderalnym, ale też i chwast polny, na przydrożach, łąkach. Na glebach różnego rodzaju, suchych i wilgotnych, zasobnych w azot.
      
    
(p) nagie lub tylko włoski nierozgałęzione(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
    
      
(p) kwiaty żółte (↓nie)
      
        
Isatis tinctoria (urzet barwierski)
Isatis tinctoria (urzet barwierski)
(p) owoce długie, zwieszone, oskrzydlone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
Isatis tinctoria (urzet barwierski)
urzeł barwierski · efemerofit
  Dawna roślina farbiarska — obecnie rzadko zawlekana na terenach ruderalnych, nasypach kolejowych, przydrożach. Gatunek południowoeuropejski i rejonu śródziemnomorskiego.
        
        
Biscutella laevigata
Biscutella laevigata (pleszczotka górska)
(p) owoce szersze niż dłuższe(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym r ...
Biscutella laevigata (pleszczotka górska)
wystepowanie
pleszczotka gładkołuszczynkowa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy na skałach i żwirze wapiennym w Tatrach, usypiska, hałdy galmanowe.
        
      
(p) kwiaty białe, różowe lub fioletowe(↑nie)
      
        
(p) owoce spłaszczone prostopadle do przegrody (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
        
          
Cardaria draba (pieprznik przydrożny)
Cardaria draba (pieprznik przydrożny)
(p) byliny o liściach niepodzielonych (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· Płatki ok. 4 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
Cardaria draba (pieprznik przydrożny)
wystepowanie
pieprznik wiosnówkowy, pieprzyca strzałkowata · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Głównie na nasypach i terenach kolejowych, poza tym tereny ruderalne, przydroża. Na glebach wysychających, żyznych, różnego typu, od lekkich do ciężkich.
          
          
Coronopus squamatus (wronóg grzebieniasty)
XL
(p) jednoroczne o liściach podzielonych(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· Płatki do 2 mm długości, często zredukowane.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dos ...
Coronopus squamatus (wronóg grzebieniasty)
wystepowanie
syn. Coronopus procumbens · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Drogi polne, zruderalizowane trawniki, na glebach ciężkich, aż ilastych, żyznych, suchych ale i okresowo podmokłych.
          
        
(p) owoce nie są bocznie spłaszczone(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
        
          
Cakile maritima ssp. baltica (rukwiel nadmorska bałtycka)
Cakile maritima ssp. baltica (rukwiel nadmorska bałtycka)
Cakile maritima ssp. baltica (rukwiel nadmorska bałtycka)
(p) na plażach Bałtyku (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Owoce co najmniej 10-12 mm długości, ±cztero-kanciaste, złożony z dwóch poprzecznie oddzielonych części, każda z jednym elipsoidalnym nasieniem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
Cakile maritima ssp. baltica (rukwiel nadmorska bałtycka)
wystepowanie
dziobak nadmorski bałtycka · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Roślina nadmorska. Rosnąca na wybrzeżu Bałtyku, wzdłuż pasa wydm lub w zagłębieniach, w miejscach zasobniejszych w składniki odżywcze.
          
          
Crambe maritima (modrak morski)
Crambe maritima (modrak morski)
(p) rzadko uprawiana bylina(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· Owoce 2-10 mm długości, kuliste, z krótką sterylną podstawą i jednym kulistym nasieniem.
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
Crambe maritima (modrak morski)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
  Dziko rośnie na wybrzeżach Europy zachodniej i południowej oraz na wybrzeżach Morza Czarnego. U nas rzadko spotykana w uprawie ciekawostka botaniczna. Jest uprawiany jako warzywo dla bielonych ogonków liściowych o ostrym, chrzanowym smaku.
          
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.22 [71.3]
· Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.127 [16.4II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.254 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.176 [15]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 05.02.2017 · powstała/was created 17.12.2014

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Brassicaceae-nie-luszczyny.htm"> Brassicaceae - nie łuszczyny - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>